Hopp til hovedinnhold

Genital klamydiainfeksjon hos menn

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Seksuelt overførbar infeksjon forårsaket av Chlamydia trachomatis
Forekomst:
Vanligste seksuelt overførbare bakterielle infeksjon i Norge med en prevalens på ca. 3% blant unge kvinner og menn
Symptomer:
Ofte asymptomatisk, og det anbefales at alle seksuelt aktive personer under 25 år testes ved hvert partnerbytte
Funn:
Kan gi tegn på uretritt (utflod), og i noen tilfeller epidymitt
Diagnostikk:
Urinprøve er foretrukket metode for å påvise tilstanden hos menn
Behandling:
Antibiotika. Behandling også til sikkert eksponert partner. Smittesporing er påkrevd

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Meldeplikt

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandling

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelderveileder

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus