Hopp til hovedinnhold

Lichen sclerosus hos menn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lichen sclerosus er en kronisk inflammatorisk dermatose som medfører hvite plakk med epidermal atrofi
Forekomst:
Prevalens er ikke kjent, men tilstanden er ikke uvanlig
Symptomer:
Kan gi både genitale og ekstragenitale manifestasjoner i forholdet 5:1. Lichen sclerosus på penis kan forutgås av kløe, ev. raskt oppstått fimose etter at forhuden tidligere lett har latt seg trekke tilbake, og det kan oppstå vannlatingsvansker
Funn:
Er i starten hvite, polygonale papler som flyter sammen til plakk som gir sklerose ev. sårdannelse og fissurer
Diagnostikk:
Vanligvis ikke nødvendig med tilleggsundersøkelser. Biopsi kan være nødvendig for å stille diagnosen og må alltid overveies ved tvil om diagnosen og behandlingsresistente sår
Behandling:
Lokale hygieniske tiltak og kortikosteroidbehandling (gruppe IV)
 1. Kirtschig G. Lichen sclerosus - presentation, diagnosis and management. Dtsch Arztebl Int. 2016;113(19):337-343. doi:10.3238/arztebl.2016.0337 DOI  
 2. Pappas-Taffer LK. Lichen sclerosus. Medscape, last updated May 17, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Higgins CA, Cruickshank ME. A population-based case-control study of aetiological factors associated with vulval lichen sclerosus. J Obstet Gynaecol. 2012;32(3):271-275. doi:10.3109/01443615.2011.649320 DOI  
 4. Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. Br J Dermatol 2010; 163:672. PubMed  
 5. Virgili A, Borghi A, Toni G, et al. First randomized trial on clobetasol propionate and mometasone furoate in the treatment of vulvar lichen sclerosus: results of efficacy and tolerability. Br J Dermatol 2014; 171:388. PubMed  
 6. Cooper SM, Arnold SJ. Vulvar lichen sclerosus. UpToDate, last updated Feb 27, 2019. UpToDate  
 7. Goldstein AT, Marinoff SC, Christopher K: Pimecrolimus for the treatment of vulvar lichen sclerosus: a report of 4 cases. J Reprod Med 2004; 49: 778-80. PubMed  
 8. Kauppila S, Kotila V, Knuuti E, et al. The effect of topical pimecrolimus on inflammatory infiltrate in vulvar lichen sclerosus. Am J Obstet Gynecol 2010; 202:181.e1.
 9. Yesudian PD. The role of calcineurin inhibitors in the management of lichen sclerosus. Am J Clin Dermatol 2009; 10: 313-8. pmid:19658443 PubMed  
 10. Li C, Bian D, Chen W: Focused ultrasound therapy of vulvar dystrophies: a feasibility study. Obstet Gynecol 2004; 104: 915-21. PubMed  
 11. Kanwar AJ, Thami GP, Kaur S, et al. Squamous cell carcinoma in long-standing untreated lichen sclerosus et atrophicus of the penis. Urol Int 2002; 68: 291-4. pmid:12053035 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim