Hopp til hovedinnhold

Lymfogranuloma venereum (LGV)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Seksuelt overførbar systemisk sykdom forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis serotype L1, L2 eller L3
Forekomst:
I 2018 diagnostisert 44 tilfeller i Norge, hovedsakelig hos menn som har sex med menn
Symptomer:
Inkubasjonstid 3-30 dager. Rektalt sår kan være symptomfritt hos ca. 25%. Initialt et smertefritt sår eller vesikkel på i endetarm, ev. på ytre kjønnsorgan. Såret tilheles normalt etter ca. en uke. Etter noen uker oppstår lokal lymfeknutesvulst (bubodannelse) og proktitt
Funn:
Smertefritt sår eller vesikkel i eller ved endetarm, ev. på ytre kjønnsorgan. Etter hvert proktitt og lymfeknutesvult. 
Diagnostikk: 
Mikrobiologisk prøve, antistofftest, ev. proktoskopi
Behandling:
Behandlingen er doksysyklin 100 mg x2 i 21 dager. Samme behandling til symptomfrie og til smittekontakter. 
  1. Folkehelseinstituttet. Lymfogranuloma venereum (LGV) . veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 19.06.2019. Siden besøkt 11.02.2021. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/venerisk-lymfogranulom-lgv---veiled/
  2. de Vries HJC, de Barbeyrac B, de Vrieze NHN, et al. 2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019; 33: 1821-8. pmid:31243838 PubMed  
  3. Haugstvedt Å, Thorvaldsen J, Halsos AM. Lymphogranuloma venereum som ulcerøs proktitt hos menn som har sex med menn. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2094-5. PubMed  
  4. Sharapova S, Hartgill U, Torayraju P, Hanekamp BA, Folkvord S. En mann i 40-årene med analtumor og lymfeknutesvulst i lysken. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0722 DOI  
  5. Williams D, Churchill D. Lesson of the week: Ulcerative proctitis in men who have sex with men: an emerging outbreak. BMJ 2006; 332: 99-100. British Medical Journal  
  6. Halse TA, Musser KA, Limberger RJ. A multiplexed real-time PCR assay for rapid detection of Chlamydia trachomatis and identification of serovar L-2, the major cause of Lymphogranuloma venereum in New York. Mol Cell Probes 2006; 20: 290-7. PubMed  
  7. Forrester B, Pawade J, Horner P. The potential role of serology in diagnosing chronic lymphogranuloma venereum (LGV): a case of LGV mimicking Chrohn's disease. Sex Transm Infect 2006; 82: 139-41. PubMed  
  8. Frickmann H, Essig A, Poppert S. Identification of lymphogranuloma venereum-associated Chlamydia trachomatis serovars by fluorescence in situ hybridisation--a proof-of-principle analysis. Trop Med Int Health. 2014 Apr. 19(4):427-30.
  9. Blanco JL, Fuertes I, Bosch J, et al. Effective treatment of Lymphogranuloma venereum proctitis with Azithromycin. Clin Infect Dis 2021. pmid:33462582 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL