Hopp til hovedinnhold

Peniskreft

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er plateepitelkarsinom i mer enn 95% av tilfellene. Fimose, HPV, lichen sclerosus, røyking og balanitt synes å være disponerende faktorer. Akkurat som livmorhalskreft har også peniskreft forstadier som går under fellesbetegnelsen Penil Intraepithelial Neoplasi (PeIN).
Forekomst:
I 2022 fikk 84 personer påvist diagnosen i Norge. Median alder er 68 år. Forekomsten har doblet seg i Norge de siste 10 årene.
Symptomer:
Væskende sår, kløende erytem, smertefulle hudforandringer, sår som ikke vil gro, nyoppstått fimose hos voksne menn, tumor på glans eller i forhud. Viktig å gjøre en grundig undersøkelse av penis hvis menn tar opp problemer med penis.
Funn:
50% av krefttilfeller på glans, 25% glans/forhuden, 25% i forhuden. Sår som ikke vil gro, væskende lesjoner, mosaiske lesjoner, tumor, harde partier i glans. Obs lysker da nesten 50% har metastaser ved diagnosetidspunkt.
Diagnostikk:
Klinisk undersøkelse! Viktig å se etter funn både på glans, langs sulcus og i forhuden. Ved nyoppstått fimose hos voksen mann, palper glans etter harde partier gjennom forhuden hvis ikke denne lar seg retrahere. Biopsi av suspekte områder er viktig for å stille riktig diagnose. Viktig med tidlig henvisning til urolog ved mistanke om tilstanden.
Behandling:
Stort sett kirurgisk behandling hvor man tilstreber organsparende kirurgi. Imunnstimulerende behandlinger kan gjøres ved forstadier til peniskreft/overfladisk peniskreft. Laserbehandling og fotodynamisk terapibehandling er andre behandlingsmuligheter. Ved metastaser skal kjemoterapi vurderes. Stråling er primært forbeholdt palliativ behandling.
 1. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Urinary and Male Genital Tumours. WHO Classification of Tumours, 5th Edition, Volume 8. 2022. ISBN: 978-92-832-4512-4 publications.iarc.fr  
 2. Kreftregisteret. Statistikkbank sb.kreftregisteret.no  
 3. Douglawi A, Masterson TA. Updates on the epidemiology and risk factors for penile cancer. Transl Androl Urol. 2017 Oct; 29184774, 6(5):785-790. doi: 10.21037/tau.2017.05.19. PMID:29184774 PubMed  
 4. Mirghani H, Sturgis EM, Aupérin A, Monsonego J, Blanchard P. Is there an increased risk of cancer among spouses of patients with an HPV-related cancer: A systematic review. Oral Oncol. 2017 Apr;67:138-145. doi: 10.1016/j.oraloncology.2017.02.024. Epub 2017 Feb 28. PMID: 28351568 PubMed  
 5. Daling JR, Madeleine MM, Johnson LG, et al. Penile cancer: importance of circumcision, human papillomavirus and smoking in in situ and invasive disease. Int J Cancer 2005; 116: 606-16. PMID: 15825185 PubMed  
 6. Koifman L, Vides AJ, Koifman N, et al. Epidemiological aspects of penile cancer in Rio de Janeiro: evaluation of 230 cases. Int Braz J Urol. 2011 Mar-Apr;37(2):231-40; discussion 240-3. PMID: 21557840 PubMed  
 7. Chipollini J, De la Rosa AH, Azizi M, Shayegan B, Zorn KC, Spiess PE. Patient presentation, differential diagnosis, and management of penile lesions. Can Urol Assoc J. 2019 Feb;13(2 Suppl 1):S2-S8. doi: 10.5489/cuaj.5712. PMID: 31237837 PubMed  
 8. Switlyk MD, Hopland A, Sivanesan S, et al. Multi-parametric MRI without artificial erection for preoperative assessment of primary penile carcinoma: A pilot study on the correlation between imaging and histopathological findings. Eur J Radiol Open. 2023 Jan 28;10:100478. PMID: 36793771 PubMed  
 9. Kroon BK, Horenblas S, Lont AP, et al. Patients with penile carcinoma benefit from immediate resection of clinically occult lymph node metastases. J Urol. 2005 Mar;173(3):816-9. PMID: 15711276 PubMed  
 10. Jakobsen JK, Frahm Nielsen T, Ipsen P, et al. DaPeCa-7: comparative assessment of fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (CT) and conventional diagnostic CT in diagnosis of lymph node metastases, distant metastases and incidental findings in patients with invasive penile cancer. BJU Int. 2021 Feb;127(2):254-262. Epub 2020 Sep 7. PMID: 33448605 PubMed  
 11. Horenblas S, van Tinteren H. Squamous cell carcinoma of the penis. IV. Prognostic factors of survival: analysis of tumor, nodes and metastasis classification system. J Urol. 1994 May;151(5):1239-43. PMID: 8158767 PubMed  
 • Andreas Hopland, Overlege Urologisk Avdeling, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus. Forløpsleder peniskreft Helse Sør-Øst

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo