Hopp til hovedinnhold

Penisskader

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inndeles i penetrerende eller stumpe skader og kan skyldes ulike traumer eller ytre skader
Forekomst:
Er forholdsvis sjelden, hyppigst er fraktur av penisskaftet
Symptomer:
Varierer med omfang og årsak til skaden
Funn:
Kan foreligge isolert skade på penis, men dette kan også være ledd i andre og mer omfattende skader
Diagnostikk:
Skadens art avgjør behovet for eventuelle bildeundersøkelser
Behandling:
Er for de fleste skadetyper kirurgisk
 1. Voelzke B. Traumatic injury to the male anterior urethra, scrotum, and penis. UpToDate, last updated Jan 12, 2021. UpToDate  
 2. Hudak SJ, Hakim S. Operative management of wartime genitourinary injuries at Balad Air Force Theater Hospital, 2005 to 2008. J Urol 2009; 182: 180-3. PubMed  
 3. Najibi S et al. Civilian gunshot wounds to the genitourinary tract: Incidence, anatomic distribution, associated injuries, and outcomes. Urology 2010; 76: 977-81. PubMed  
 4. Cerwinka WH, Block NL. Civilian gunshot injuries of the penis: the Miami experience. Urology 2009; 73: 877-80. PubMed  
 5. Koifman L, et al. Penile fracture: diagnosis, treatment and outcomes of 150 patients. Urology 2010; 76: 1488-92. PubMed  
 6. Ibrahiem el-Hi, et al. Penile fracture: long term outcome of immediate surgical intervention. Urology 2010; 75: 108-11. PubMed  
 7. Garaffa G, et al. Penile fracture and penile reconstruction. Curr Urol Rep 2011; 12: 427-31. PubMed  
 8. Mundy AR, Andrich DE. Urethral trauma. Part I: Introduction, history, anatomy, pathology, assessment and emergency management. BJU Int 2011; 108: 310-27. PubMed  
 9. Mundy AR, Andrich DE. Urethral trauma. Part II: Types of injury and their management. BJU Int 2011; 108: 630-50. PubMed  
 10. D`Cruz R, et al. Catheter balloon-related urethral trauma in children. J Paediatr Child Health 2009; 45: 564-6. PubMed  
 11. Sommer F, et al. Bicycle riding and erectile dysfunction: a review. J Sex Med 2010; 7: 2346-58. PubMed  
 12. Silberstein J, et al. Penile constriction devices: case report, review of the literature, and recommendations for extrication. J Sex Med 2008; 5: 1747-57. PubMed  
 13. Rieder J, et al. Review of intentionally self-inflicted, accidental and iatrogenic foreign objects in the genitourinary tract. Urol Int 2010; 84: 471-5. PubMed  
 14. Phonsombat S, et al. Penetrating external genital trauma: a 30-year single institution experience. J Urol 2008; 180: 192-5. PubMed  
 15. Perovic SV, et al. Severe penile injuries: a problem of severity and reconstruction. BJU Int 2009; 104: 676-87. PubMed  
 16. Raya-Rivera A, et al. Tissue-engineering autologous urethras for patients who nedd reconstruction: an observational study. Lancet 2011; 377: 1175-82. PubMed  
 17. Large M, et al. Major self-mutilation in the first episode of psychosis. Schizophr Bull 2009; 35: 1012-21. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, Regionsykehuset i Trondheim og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim