Hopp til hovedinnhold

Priapisme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En vedvarende ereksjon uten sammenheng med seksuell stimulering eller lyst. Ereksjon ut over 4 timer kan gi irreversible skader
Forekomst:
Insidens ca. 1 pr 100.000, men bruk av intrakavernøse injeksjoner har gitt økende forekomst. Rammer særlig aldersgruppen 25-50 år.
Symptomer:
Smerter ved langvarig ereksjon er et alvorlig tegn som tilsier øyeblikkelig innleggelse på sykehus
Funn:
Ereksjon ved priapisme kjennetegnes ofte av spent corpus cavernosus, mens corpus spongiosum og glans er myke
Diagnostikk:
Blodgassanalyse kan avgjøre alvorlighetsgrad og behov for behandling
Behandling:
Egenbehandling og medikamentell behandling kan prøves, men ved alvorlig iskemi må kirurgi utføres umiddelbart
 1. Deveci S. Priapism. UpToDate, last updated Jan 28, 2022. UpToDate  
 2. Broderick GA, Kadioglu A, Bivalacqua TJ, et al. Priapism: Pathogenesis, Epidemiology, and Management. J Sex Med 2010; 7: 476-500. PubMed  
 3. Burnett AL, Bivalacqua TJ. Priapism: new concepts in medical and surgical management. Urol Clin North Am 2011; 38: 185-94. PubMed  
 4. Dubin J, Davis JE. Penile emergencies. Emerg Med Clin North Am 2011; 29: 485-99. PubMed  
 5. Kadioglu A, Sanli, O, Celtik M, et al. Practical Management of Patients with Priapism. EAU-EBU Update Series 2006; 4: 150-60.
 6. Huang YC, Harraz AM, Shindel AW, Lue TF. Evaluation and management of priapism: 2009 update. Nat Rev Urol 2009; 6: 262-71. PubMed  
 7. Vreugdenhil S, Weidenaar AC, de Jong IJ, van Driel MF. Sleep-Related Painful Erections: A Meta-Analysis on the Pathophysiology and Risks and Benefits of Medical Treatments. The Journal of Sexual Medicine 2018; 15: 5-19. pmid:29208538 PubMed  
 8. Muneer A, Garaffa G, Minhas S, Ralph DJ. The management of stuttering priapism within a specialist unit—A 25-year experience. Br J Med Surg Urol 2009; 2: 11-6. PubMed  
 9. Kato GJ. Priapism in sickle-cell disease: a hematologist's perspective. J Sex Med 2012; 9: 70-8. PubMed  
 10. Lin YH, Kim JJ, Stein NB, Khera M. Malignant priapism secondary to metastatic prostate cancer: a case report and review of literature. Rev Urol 2011; 13: 90-4. PubMed  
 11. Broderick GA. Priapism and sickle-cell anemia: diagnosis and nonsurgical therapy. J Sex Med 2012; 9: 88-103. PubMed  
 12. Montague DK, Jarow J, Broderick GA, et al. American Urological Association guideline on the management of priapism. J Urol 2003; 170: 1318-24. PubMed  
 13. Tay YK, Spernat D, Rzetelski-West K, et al. Acute management of priapism in men. BJU Int 2012; 109: Suppl 3:15-21.
 14. Burnett AL, Sharlip ID. Standard Operating Procedures for Priapism. J Sex Med 2012. doi:10.1111/j.1743-6109.2012.02707.x DOI  
 15. Kheirandish P, Chinegwundoh F, Kulkarni S. Treating stuttering priapism. BJU Int 2011; 108: 1068-72. PubMed  
 16. Kuefer R, Bartsch G Jr, Herkommer K, et al. Changing diagnostic and therapeutic concepts in high-flow priapism. Int J Impot Res 2005; 17: 109-13. PubMed  
 17. Sedigh O, Rolle L, Negro CL, et al. Early insertion of inflatable prosthesis for intractable ischemic priapism: our experience and review of the literature. Int J Impot Res 2011; 23: 158-64. PubMed  
 18. Ralph DJ, Garaffa G, Muneer A, et al. The immediate insertion of a penile prosthesis for acute ischaemic priapism. Eur Urol 2009; 56: 1033-8. PubMed  
 19. Costa WS, Felix B, Cavalcanti AG, et al. Structural analysis of the corpora cavernosa in patients with ischaemic priapism. BJU Int 2010; 105: 838-41. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim