Hopp til hovedinnhold

Uretraskader hos menn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uretraskader hos menn deles i fremre og bakre skader. Fremre er ofte assosiert med stump eller penetrerende skade, mens bakre ofte skyldes ustabile bekkenbrudd
Forekomst:
Uretraskader er sjeldne, bakre skader er vanligst (ofte en følge av bilulykke). Iatrogen skade i forbindelse med kateterisering omtales i liten grad i dette dokumentet
Symptomer:
Kan være lokal smerte, hematuri eller blødning fra uretra, smerte ved vannlating, redusert stråletrykk og urinretensjon
Funn:
Tegn på skade er blod i meatus, vansker med blærerømming, høytstående prostata, ev. tegn på ledsagende skader (f.eks. bekkenbrudd)
Diagnostikk:
Retrograd uretragram er den initiale undersøkelsen ved uretraskader, ikke CT eller MR
Behandling:
Kirurgi. Behandling tar sikte på å gjenopprette normal urinflow raskest mulig (for å unngå skadelig ekstravasering), gi best mulig forhold for tilheling og hindre strikturdannelse
 1. Mundy AR, Andrich DE. Urethral trauma. Part I: introduction, history, anatomy, pathology, assessment and emergency management. BJU Int 2011; 108: 310-27. PubMed  
 2. Mundy AR, Andrich DE. Urethral trauma. Part II: Types of injury and their management. BJU Int 2011; 108: 630-50. PubMed  
 3. Martínez-Piñeiro L, Djakovic N, Plas E, et al. EAU Guidelines on Urethral Trauma. Eur Urol 2010; 57: 791-803. PubMed  
 4. Voelzke B. Overview of traumatic lower genitourinary tract injury. UpToDate, last updated Aug 11, 2021. www.uptodate.com  
 5. Kashefi C, Messer K, Barden R, et al. Incidence and prevention of iatrogenic urethral injuries. J Urol 2008; 179: 2254-7. PubMed  
 6. Andrich DE, Day AC, Mundy AR. Proposed mechanisms of lower urinary tract injury in fractures of the pelvic ring. BJU Int 2007; 100: 567-73. PubMed  
 7. Bariol SV, Stewart GD, Smith RD, et al. An analysis of urinary tract trauma in Scotland: imnpact on management and resource needs. Surgeon 2005; 3: 27-30. PubMed  
 8. Ziran BH, Chamberlin E, Shuler FD, Shah M. Delays and difficulties in the diagnosis of lower urologic injuries in the context of pelvic fractures. J Trauma 2005; 58: 533-7. PubMed  
 9. Shenfeld OZ, Gnessin E. Management of urogenital trauma: state of the art. Curr Opin Urol 2011; 21: 449-54. PubMed  
 10. Mundy AR, Andrich DE. Pelvic fracture-related injuries of the bladder neck and prostate: their nature, cause and management. BJU Int 2009; 105: 1302-8. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Anders Angelsen, overlege dr med, Urologisk avdeling, St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis, Inst for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim