Hopp til hovedinnhold

Benign prostatahyperplasi (BPH)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forstørret prostata som følge av økt vekst av godartet kjertelvev
Forekomst:
BPH rammer 10% av menn under 40 år og 70-80% av alle menn over 60 år
Symptomer:
Obstruktive vannlatingsproblemer med nedsatt kraft på strålen, hesitasjon, etterdrypp og hyppig vannlatning dag og natt. BPH er ikke nødvendigvis symptomgivende
Funn:
Vanligvis ikke noen spesielle funn ved klinisk undersøkelse. Prostata kan kjennes forstørret ved rektal undersøkelse. Ved betydelig resturin kan urinblæren palperes
Diagnostikk:
Måling av residualurin og urinstrømshastighet kan være nyttig. Utred nyrefunksjon og gjør urinundersøkelse, men tilstanden påvirker normalt ikke disse. PSA-test kan være aktuelt. CT, ultralyd eller cystoskopi er aktuelle undersøkelser ved behov for utredning
Behandling:
Symptomer som forringer livskvaliteten behandles og ev. komplikasjoner forebygges. Behandlingen strekker seg fra informasjon og råd og en avventende observasjon, via medikamentell behandling, til kirurgi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Om medikamentene

Kirurgi

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygderefusjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Andre kilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Wolfgang Lilleby, spesialist i onkologi
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trygve Talseth, spesialist urologi, dr. med
  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo