Hopp til hovedinnhold

Benign prostatahyperplasi (BPH)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forstørret prostata som følge av økt vekst av godartet kjertelvev
Forekomst:
BPH rammer 10% av menn under 40 år og 70-80% av alle menn over 60 år
Symptomer:
Obstruktive vannlatingsproblemer med nedsatt kraft på strålen, hesitasjon, etterdrypp og hyppig vannlatning dag og natt. BPH er ikke nødvendigvis symptomgivende
Funn:
Vanligvis ikke noen spesielle funn ved klinisk undersøkelse. Prostata kan kjennes forstørret ved rektal undersøkelse. Ved betydelig resturin kan urinblæren palperes
Diagnostikk:
Måling av residualurin og urinstrømshastighet kan være nyttig. Utred nyrefunksjon og gjør urinundersøkelse, men tilstanden påvirker normalt ikke disse. PSA-test kan være aktuelt. CT, ultralyd eller cystoskopi er aktuelle undersøkelser ved behov for utredning
Behandling:
Symptomer som forringer livskvaliteten behandles og ev. komplikasjoner forebygges. Behandlingen strekker seg fra informasjon og råd og en avventende observasjon, via medikamentell behandling, til kirurgi
  • Wolfgang Lilleby, spesialist i onkologi
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trygve Talseth, spesialist urologi, dr. med
  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo