Hopp til hovedinnhold

Prostatakreft

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Som regel adenokarsinom. Økt risiko for tilstanden ved arvelig faktor og ved høy alder
Forekomst:
Den hyppigste kreftformen blant menn. Insidensen er høy, med 4850 nye tilfeller i Norge i 2018. Dette året døde 926 personer av sykdommen i Norge
Symptomer:
Kan mangle helt. Etter hvert ofte vannlatingsplager, men ingen sikker sammenheng mellom nedre urinveissymptomer (LUTS) og behandlingstrengende prostatakreft 
Funn:
I tidlig fase ofte fravær av kliniske funn. Etter hvert kan palpasjon hos noen avdekke knuter eller uregelmessigheter i prostatas overflate
Diagnostikk:
PSA-test ved klinisk mistanke, anbefales som screening-undersøkelse forutsatt informasjon om bivirkninger. Prostatabiopsi er nødvendig for diagnosen, men utredning med mpMR innenfor pakkeforløp bør tas før biopsering ved klinisk mistanke
Behandling:
Pasient- og tumorspesifikke forhold avgjør behovet for videre behandling. Behandlingsalternativene strekker seg fra aktiv overvåkning til kurativ kirurgisk og/eller strålebehandling, hormonbehandling, symptomstyrt behandling («watchful waiting») og palliativ behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

PSA-screening

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Pakkeforløp

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Behandlingsformer - aktiv kurativ behandling

Behandling av residiv

Palliativ behandling

Palliativ behandling, generelt

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Wolfgang Lilleby, overlege dr. med., kreftklinikken Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Truls E. Bjerklund Johansen, prof. dr. med., Urologisk afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus, DK
  • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo