Hopp til hovedinnhold

Prostatitt, akutt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt bakteriell infeksjon i prostata
Forekomst:
Er beregnet til ca. 2 tilfeller per 1000 menn per år
Symptomer:
Akutt innsettende smerter i underlivet, bak symfyse og skrotum, ofte utstråling til ytre kjønnsorgan
Funn:
Ofte uttalte smerter, feber - og prostata er svært øm ved berøring
Diagnostikk:
Urin undersøkes for bakterier, det tas prøve fra urinrøret. CRP ofte forhøyet
Behandling:
Antibiotika, trimetoprim-sulfametoksazol er førstevalg
 1. Deem SG. Acute bacterial prostatitis. Medscape, last updated Nov 12, 2014.
 2. Nickel JC. Recommendations for the evaluation of patients with prostatitis. World J Urol. 2003;21(2):75–81.
 3. Etienne M, Chavanet P, Sibert L, et al. Acute bacterial prostatitis: heterogeneity in diagnostic criteria and management. Retrospective multicentric analysis of 371 patients diagnosed with acute prostatitis. BMC Infect Dis. 2008;8:12.
 4. Krieger JN, Lee SW, Jeon J, Cheah PY, Liong ML, Riley DE. Epidemiology of prostatitis. Int J Antimicrob Agents. 2008;31(suppl 1):S85–S90.
 5. Nagy V, Kubej D. Acute bacterial prostatitis in humans: current microbiological spectrum, sensitivity to antibiotics and clinical findings. Urol Int. 2012;89(4):445–450.
 6. Ramakrishnan K, Salinas RC. Prostatitis: acute and chronic. Prim Care. 2010;37(3):547–563, viii–ix.
 7. Meyrier A, Fekete T. Acute bacterial prostatitis. UpToDate, last updated Oct 25, 2021. UpToDate  
 8. Zani EL, Clark OA, Rodrigues Netto N Jr. Antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(5):CD006576. Cochrane (DOI)  
 9. Campeggi A, Ouzaid I, Xylinas E, et al. Acute bacterial prostatitis after transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: epidemiological, bacteria and treatment patterns from a 4-year prospective study. Int J Urol. 2014;21(2):152–155.
 10. Lipsky BA, Byren I, Hoey CT. Treatment of bacterial prostatitis. Clin Infect Dis. 2010;50(12):1641–1652.
 11. Ludwig M. Diagnosis and therapy of acute prostatitis, epididymitis and orchitis. Andrologia. 2008;40(2):76–80.
 12. Touma NJ, Nickel JC. Prostatitis and chronic pelvic pain syndrome in men. Med Clin North Am. 2011;95(1):75–86.
 13. Brede CM, Shoskes DA. The etiology and management of acute prostatitis. Nat Rev Urol. 2011;8(4):207–212.
 14. Nickel JC. Prostatitis. Can Urol Assoc J 2011; 5: 306-15. doi:10.5489/cuaj.11211 DOI  
 15. Coker TJ, Dierfeldt DM. Acute baterial prostatitis: Diagnosis and management. Am Fam Physician. 2016 Jan 15;93(2):114-120.
 16. Wagenlehner FM, Weidner W, Naber KG. Therapy for prostatitis, with emphasis on bacterial prostatitis. Expert Opin Pharmacother 2007; 8:1667. PubMed  
 17. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 18. Lee DS, Choe HS, Kim HY, et al. Acute bacterial prostatitis and abscess formation. BMC Urol. 2016;16(1):38. Published 2016 Jul 7. PMID: 27388006 PubMed  
 19. Yazawa S, Nagata H, Kanao K, et al. Novel algorithm for predicting severe cases of acute bacterial prostatitis. J Urol. 2013;189(4S):e475–e476.
 20. Akutt prostatitt. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 21. Ulleryd P, Sandberg T. Ciprofloxacin for 2 or 4 weeks in the treatment of febrile urinary tract infection in men: a randomized trial with a 1 year follow-up. Scand J Infect Dis. 2003;35(1):34–39.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim