Hopp til hovedinnhold

Prostatitt, akutt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt bakteriell infeksjon i prostata
Forekomst:
Forekomsten er beregnet til ca. 2 tilfeller per 1000 menn per år
Symptomer:
Akutt innsettende smerter i underlivet, bak symfyse og skrotum, ofte utstråling til ytre kjønnsorgan
Funn:
Ofte uttalte smerter, feber - og prostata er svært øm ved berøring
Diagnostikk:
Urin undersøkes for bakterier, det tas prøve fra urinrøret. CRP ofte forhøyet
Behandling:
Behandles med antibiotikum, trimetoprim-sulfametoksazol er førstevalg

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim