Hopp til hovedinnhold

Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom er et klinisk syndrom definert primært ut fra urologiske symptomer og/eller smerte eller ubehag i bekkenregionen
Forekomst:
Prevalens varierer mellom 2-10%
Symptomer:
Mest typiske symptomer er smerter eller press lokalisert i perineum eller bak symfysen. Smertene stråler ofte ut til skrotum, penis, lyske, rygg eller mage
Funn:
Den fysiske undersøkelsen er som regel normal
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er dyrkning av urin, ev. CRP
Behandling:
Ikke alle behøver medikamentell behandling. Mest aktuelt er kombinasjon av alfablokker og antibiotika
 1. Pontari M. Chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. UpToDate, last updated Feb 09, 2022. UpToDate  
 2. Sandhu J, VIncent HY. Recent advances in managing chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. F1000Res. 2017 Sep 25;6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615772/
 3. European Association of Urology. Urological Infections. Bacterial Prostatitis. Site visited 06.02.2023. uroweb.org  
 4. Suskind AM, Berry SH, Ewing BA, Elliott MN, Suttorp MJ, Clemens JQ. The prevalence and overlap of interstitial cystitis/bladder pain syndrome and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome in men: results of the RAND Interstitial Cystitis Epidemiology male study. J Urol. 2013;189(1):141–145.
 5. Mody L, Krein SL, Saint S, et al. A targeted infection prevention intervention in nursing home residents with indwelling devices: a randomized clinical trial published correction appears in JAMA Intern Med. 2015 Jul;175(7):1247. JAMA Intern Med. 2015;175(5):714-723. PubMed  
 6. Sharp VJ, Takacs EB, Powell CR. Prostatitis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2010;82(4):397–406.
 7. Cai T, Wagenlehner FME, Mondaini N, et al. Effect of human papillomavirus and Chlamydia trachomatis co-infection on sperm quality in young heterosexual men with chronic prostatitis-related symptoms. BJU Int. 2013 May 23. doi:10.1111/bju.12244 DOI  
 8. Meyrier A, Fekete T. Chronic bacterial prostatitis. UpToDate, last updated Jan 05, 2023. UpToDate  
 9. Rodríguez MA, Afari N, Buchwald DS, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Working Group on Urological Chronic Pelvic Pain. Evidence for overlap between urological and nonurological unexplained clinical conditions. J Urol 2009; 182:2123. PubMed  
 10. Holt JD, Garrett WA, McCurry TK, Teichman JMH. Common questions about chronic prostatitis. Am Fam Physician. 2016 Feb 15;93(4):290-296. .
 11. Rees J, Abrahams M, Doble A, Cooper A; Prostatitis Expert Reference Group (PERG). Diagnosis and treatment of chronic bacterial prostatitis and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a consensus guideline. BJU Int. 2015;116(4):509–525.
 12. Magistro G, Wagenlehner FM, Grabe M, et al Contemporary Management of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. Eur Urol. 2016 Feb;69(2):286-97. Epub 2015 Sep 26. pmid: 26411805 PubMed  
 13. Zhang R, et al. Physical activity and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2015;47(4):757–764.
 14. Anothaisintawee T, Attia J, Nickel JC, et al. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network meta-analysis. JAMA 2011; 305:78. Journal of the American Medical Association  
 15. Perletti G, Marras E, Wagenlehner FME, Magri V. Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009071. DOI: 10.1002/14651858.CD009071.pub2. DOI  
 16. Franco JVA, Tirapegui FI, Turk T, Garrote V, Vietto V. Non-pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD012551. DOI: 10.1002/14651858.CD012551. The Cochrane Library  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim