Hopp til hovedinnhold

Epididymitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse i bitestikkel, oftest forårsaket av bakterier
Forekomst: 
Relativt sjelden, gode insidenstall mangler
Symptomer:
Smerter i pungen og hevelse, noen ganger også irritasjonssymptomer fra nedre urinveier
Funn:
Hevelse, rødhet og lokal varmeøkning tilsvarende epididymis, ev. også testis, som regel ensidig
Diagnostikk:
Ev. bakteriologisk prøve fra uretra, ev. av urin, ev. ultralyd
Behandling:
Ro og antibiotika
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 2. Singh AE. Acute epididymitis. BMJ Best Practice, last updated October 2019. bestpractice.bmj.com  
 3. McConaghy JR, Panchal B. Epididymitis: an overview. Am Fam Physician. 2016 Nov 1;94(9):723-726.
 4. Redshaw JD, Tran TL, Wallis MC, deVries CR. Epididymitis: a 21-year retrospective review of presentations to an outpatient urology clinic. J Urol. 2014;192(4):1203–1207.
 5. Santillanes G, Gausche-Hill M, Lewis RJ. Are antibiotics necessary for pediatric epididymitis?. Pediatr Emerg Care 2011; 27: 174-8. PubMed  
 6. Tracy CR, Steers WD, Costabile R. Diagnosis and management of epididymitis. Urol Clin North Am. 2008;35(1):101–108.
 7. Chan PT, Schlegel PN. Inflammatory conditions of the male excurrent ductal system: part I. J Androl 2002; 23: 453-460. PubMed  
 8. Remer EM, Casalino DD, Arellano RS, et al. ACR appropriateness criteria: acute onset of scrotal pain - without trauma, without antecedent mass. Ultrasound Q 2012; 28: 47-51. PubMed  
 9. Centers for Disease Control and Prevention. Update to CDC's sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010: oral cephalosporins no longer a recommended treatment for gonococcal infections. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012: 61; 590-594.
 10. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-12): 1-110
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus