Hopp til hovedinnhold

Epididymitt

Sist revidert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Betennelse i bitestikkel, oftest forårsaket av bakterier
Forekomst: 
Relativt sjelden, gode insidenstall mangler
Symptomer:
Smerter i pungen og hevelse, noen ganger også irritasjonssymptomer fra nedre urinveier
Funn:
Hevelse, rødhet og lokal varmeøkning tilsvarende epididymis, ev. også testis, som regel ensidig
Diagnostikk:
Ev. bakteriologisk prøve fra uretra, ev. av urin, ev. ultralyd
Behandling:
Ro og antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus