Hopp til hovedinnhold

Funikkeltorsjon (testistorsjon)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Funikkelen roteres slik at man får avklemming av venøs tilbakestrømming og deretter arteriell blodstrøm med iskemi til følge. Rask vekst av testikler, testikkeltumor og testikler som ligger horisontalt disponerer
Forekomst:
Ca 1 av 200 rammes før 25 års alder, hyppigst i aldersgruppen 11-16 år
Symptomer:
Er vanligvis smerter i skrotum eller i nedre abdomen, men ca 1/3 kan ha lite smerter og hevelse i skrotum
Funn:
Hevelse i scrotum og smerter vanskeliggjør klinisk undersøkelse. Venestuvning gir stor testikkel på affisert side. Bortfall av kremasterrefleks
Diagnostikk:
CRP og urinundersøkelse for å se etter andre årsaker til smerte og hevelse, Doppler ultralyd bør benyttes ved tvil om diagnosen
Behandling:
Manuell reponering kan gjennomføres, men operasjon med fiksering av testikler bør utføres for å redusere risiko for nye episoder
 1. Sharp VJ, Kieran K, Arlen AM. Testicular torsion: Diagnosis, evaluation, and management. Am Fam Physician 2013; 88: 835-40. American Family Physician  
 2. Ringdahl E, Teague L. Testicular torsion. Am Fam Physician 2006; 74: 1739-43. PubMed  
 3. Kapoor S. Testicular torsion: a race against time. Int J Clin Pract 2008; 62: 821-7. pmid:18412935 PubMed  
 4. Nandi B, Murphy FL. Neonatal testicular torsion: a systematic literature review. Pediatr Surg Int. 2011;27(10):1037–1040.
 5. Keays M, Rosenberg H. Testicular torsion. CMAJ. 2019 Jul 15;191(28):E792. PMID: 31308008 PubMed  
 6. Mãkelã E, Lahdes-Vasama T, Rajakorpi H, Wikstrõm S. A 19-year review of pediatric patients with acute scrotum. Scand J Surg 2007; 96: 62-6. PubMed  
 7. Sheth KR, Keays M, Grimsby GM, et al. Diagnosing Testicular Torsion before Urological Consultation and Imaging: Validation of the TWIST Score. J Urol. 2016;195(6):1870-1876. PubMed  
 8. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(3):469–484.
 9. Srinivasan A, Cinman N, Feber KM, Gitlin J, Palmer LS. History and physical examination findings predictive of testicular torsion: an attempt to promote clinical diagnosis by house staff. J Pediatr Urol. 2011;7(4):470–474.
 10. Boettcher M, Bergholz R, Krebs TF, Wenke K, Aronson DC. Clinical predictors of testicular torsion in children. Urology. 2012;79(3):670–674.
 11. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(3):469–484.
 12. White WM, Brewer ME, Kim ED. Segmental ischemia of testis secondary to intermittent testicular torsion. Urology. 2006;68(3):670–671.
 13. Beni-Israel T, Goldman M, Bar Chaim S, Kozer E. Clinical predictors for testicular torsion as seen in the pediatric ED. Am J Emerg Med. 2010;28(7):786–789.
 14. Yang C Jr, Song B, Liu X, Wei GH, Lin T, He DW. Acute scrotum in children: an 18-year retrospective study. Pediatr Emerg Care. 2011;27(4):270–274.
 15. Molokwu CN, Somani BK, Goodman CM. Outcomes of scrotal exploration for acute scrotal pain suspicious of testicular torsion: a consecutive case series of 173 patients. BJU Int. 2011;107(6):990–993.
 16. Amini B, Patel CB, Lewin MR, Kim T, Fisher RE. Diagnostic nuclear medicine in the ED. Am J Emerg Med. 2011;29(1):91–101.
 17. Romeo C, Impellizzeri P, Arrigo T, et al. Late hormonal function after testicular torsion. J Pediatr Surg. 2010;45(2):411–413.
 18. Bomann JS, Moore C. Bedside ultrasound of a painful testicle: before and after manual detorsion by an emergency physician. Acad Emerg Med. 2009;16(4):366. PubMed  
 19. Sessions AE, Rabinowitz R, Hulbert WC, Goldstein MM, Mevorach RA. Testicular torsion: direction, degree, duration and disinformation. J Urol. 2003;169(2):663–665.
 20. Bolin C, Driver CP, Youngson GG. Operative management of testicular torsion: current practice within the UK and Ireland. J Pediatr Urol. 2006;2(3):190–193.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Anders Angelsen, overlege dr med, Urologisk avdeling, St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis, Inst for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim