Hopp til hovedinnhold

Hydrocele testis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes opphopning av serøs væske i tunica vaginalis. Kan være medfødt, men er vanligvis ervervet. Kan skyldes underliggende lokal sykdom
Forekomst:
Hos omtrent 1 av 1000 menn, særlig hos middelaldrende og eldre
Symptomer:
Ofte til kosmetisk besvær. Typiske symptomer er ubehag, tyngdefølelse, og praktiske ulemper ved et økende volum
Funn:
Cystisk oppfylling i skrotum, ved tvil om diagnosen bør pasienten henvises
Diagnostikk:
Ultralyd eller andre undersøkelser kan være nødvendig for å utelukke annen eller underliggende sykdom
Behandling:
Punksjon kan gi midlertidig lindring, men skleroserende behandling eller kirurgi er ofte nødvendig for varig effekt
  1. Chang YT, Lee JY, Wang JY, Chiou CS, Chang CC. Hydrocele of the spermatic cord in infants and children: its particular characteristics. Urology. 2010 Jul. 76(1):82-6.
  2. Park JC. Hydrocele. Medscape, last updated Jul 26, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Bayne A, Paduch D, Skoog SJ. Pressure, fluid and anatomical characteristics of abdominoscrotal hydroceles in infants. J Urol 2008; 180: 1720-3. PubMed  
  4. Saka R, Okuyama H, Sasaki T, Nose S, Yoneyama C, Tsukada R. Laparoscopic treatment of pediatric hydrocele and the evaluation of the internal inguinal ring. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 Sep. 24(9):664-8.
  5. Lund L, Kloster A, Cao T. The long-term efficacy of hydrocele treatment with aspiration and sclerotherapy with polidocanol compared to placebo: a prospective, double-blind, randomized study. J Urol. 2014 May. 191(5):1347-50.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Truls E. Bjerklund Johansen, prof. dr. med., Urologisk afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus, DK
  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo