Hopp til hovedinnhold

Skader mot skrotum - hematocele

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skrotale skader er som regel forårsaket av stumpe traumer
Forekomst:
Slike skader er sjeldne, men rammer oftest idrettsaktive i alderen 10-30 år
Symptomer:
Smerter i skrotum, skademekanismen er viktig ved sykehistorien
Funn:
Se etter tegn til skade, hevelser, hematom eller rifter
Diagnostikk:
Ultralyd er den foretrukne undersøkelsen
Behandling:
Øyeblikkelig kirurgi kan være påkrevd for å redde testis
 1. Mevorach RA. Scrotal trauma. Medscape, last updated Jan 16, 2019. emedicine.medscape.com  
 2. Perron CE. Scrotal trauma in children and adolescents. UpToDate, last updated Apr 08, 2022. UpToDate  
 3. Large M, Babidge N, Andrews D, et al. Major self-mutilation in the first episode of psychosis. Schizophr Bull 2008; 35: 1012-21. PubMed  
 4. Güneş M, Umul M, Altok M, Akyüz M, İşoğlu CS, Uruç F, et al. Is it possible to distinguish testicular torsion from other causes of acute scrotum in patients who underwent scrotal exploration? A multi-center clinical trial. Cent European J Urol. 2015. 68 (2):252-6.
 5. Buckley JC, McAninch JW. Use of ultrasonography for the diagnosis of testicular injuries in blunt scrotal trauma. J Urol 2006; 175: 175-8. PubMed  
 6. Deurdulian C, Mittelstaedt CA, Chong WK, Fielding JR. US of acute scrotal trauma: optimal technique, imaging findings, and management. Radiographics 2007; 27: 357-69. PubMed  
 7. Shenfeld OZ, Gnessin E. Management of urogenital trauma: state of the art. Curr Opin Urol 2011; 21: 449-54. PubMed  
 8. Wessells H, Long L. Penile and genital injuries. Urol Clin North Am 2006; 33: 117-26. PubMed  
 9. Lee SH, Bak CW, Choi MH. Trauma to male genital organs: a 10-year review of 156 patients, including 118 treated by surgery. BJU Int 2007; 101: 211-5. PubMed  
 10. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am 2011; 29: 469-84. PubMed  
 11. Mohammed WM, Davis NF, O'Connor KM, Kiely EA. Re-evaluating the role of Doppler ultrasonography in patients presenting with scrotal pain. Ir J Med Sci. 2015 Aug 7.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim