Hopp til hovedinnhold

Testisretensjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Utviklingsanormali hvor testiklene ikke er descendert til skrotum. Manglende testikler i skrotum kan skyldes ektopi, kryptorkisme eller retraktile testikler
Forekomst:
Testisretensjon forekommer hos 2-4% av alle nyfødte gutter, men 75% av disse opplever spontan descens første leveår
Symptomer:
Tilstanden gir som regel ingen symptomer ut over at en eller begge testikler mangler
Funn:
De fleste retinerte testikler er palpable og finnes inguinalt eller preskrotalt. Ektopiske testikler befinner seg ofte i perineum eller proksimalt på innsiden av låret
Diagnostikk:
Klinisk undersøkelse, ultralydundersøkelse av lyskekanalen, MR av abdomen og laparoskopi. Sistnevnte bør være den primære utredningsmetode hos gutter eldre enn ett år med ikke-palpable testikler
Behandling:
Kirurgi er nødvendig for normal fertilitet og for å redusere malignitetsrisiko, og bør helst gjennomføres før ett års alder. Hormonbehandling er ikke lenger anbefalt
 1. Cooper CS, Docimo SG. Undescended testes (cryptorchidism) in children: Clinical features and evaluation. UpToDate, last updated Apr 28, 2022. UpToDate  
 2. Borre M, Bonfils P, Bojer D. Retentio testis. Lægehåndbogen, sist faglig oppdatert 03.12.2021.
 3. Keys C, Heloury Y. Retractile testes: a review of the current literature. J Pediatr Urol 2012; 8: 2-6. PubMed  
 4. Cortes D, Kjellberg EM, Breddam M, Thorup J. The true incidence of cryptorchidism in Denmark. J Urol 2008; 179: 314-8. PubMed  
 5. Sijstermans K, Hack WW, Meijer RW, van der Voort-Doedens LM. The frequency of undescended testis from birth to adulthood: a review. Int J Androl 2008; 31: 1-11. PubMed  
 6. Bay K, Main KM, Toppari J, et al. Testicular descent: INSL3, testosterone, genes and the intrauterine milieu. Nat Rev Urol 2011; 8: 187-96. PubMed  
 7. Chacko JK, Barthold JS. Genetic and environmental contributors to cryptorchidism. Pediatr Endocrinol Rev 2009; 6: 476-80. PubMed  
 8. Barthold JS. Undescended testis: current theories of etiology. Curr Opin Urol 2008; 18: 395-400. PubMed  
 9. Virtanen HE, Adamsson A. Cryptorchidism and endocrine disrupting chemicals. Mol Cell Endocrinol 2012; 355: 208-20. PubMed  
 10. Guo J, Liang Z, Zhang H, et al. Laparoscopic versus open orchiopexy for non-palpable undescended testes in children: a systemic review and meta-analysis. Pediatr Surg Int 2011; 27: 943-52. PubMed  
 11. Papparella A, Romano M, Noviello C, et al. The value of laparoscopy in the management of non-palpable testis. J Pediatr Urol 2010; 6: 550-4. PubMed  
 12. Kolon TF, Herndon CD, Baker LA, et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. J Urol 2014; 192:337. PubMed  
 13. Radmayr C, Dogan HS, Hoebeke P, et al. Management of undescended testes: European Association of Urology/European Society for Paediatric Urology Guidelines. J Pediatr Urol. 2016;12(6):335-343. PubMed  
 14. Cooper CS, Docimo S. Undescended testes (cryptorchidism) in children: Management. UpToDate, last updated Apr 28, 2022. UpToDate  
 15. Biers SM, Malone PS. A critical appraisal of the evidence for improved fertility indices in undescended testes after gonadotrophin-releasing hormone therapy and orchidopexy. J Pediatr Urol 2010; 6: 239-46. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Sigvald Refsum, overlege, Barnekirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Michael Borre, overlæge, dr.med., ph.d., Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital