Hopp til hovedinnhold

Brystkreft hos menn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Malign tumor i brystvevet hos en mann
Forekomst: 
Utgjør ca. 1% av alle brystkrefttilfeller
Symptomer: 
Presenterer seg vanligvis som en smertefri kul i det ene brystet
Funn: 
Vanligvis er kulen en hard og fiksert knute i det subareolære området
Diagnostikk: 
Mammografi og biopsi med histologi
Behandling: 
Kirurgi og adjuvant behandling som strålebehandling, endokrin behandling, kjemoterapi
 1. Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin. 2014 Jan-Feb. 64(1):9-29.
 2. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Oslo: Helsedirektoratet; 2021. Siden besøkt 27.09.2021 helsedirektoratet.no  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2018 Oslo: Kreftregisteret, 2019, www.kreftregisteret.no.
 4. Ferzoco RM, Ruddy KJ. The Epidemiology of Male Breast Cancer. Curr Oncol Rep 2016; 18:1. PubMed  
 5. Gradishar GJ, Ruddy KJ. Breast cancer in men. UpToDate, last updated Jun 03, 2019. UpToDate  
 6. Gómez-Raposo C, Zambrana Tévar F, Sereno Moyano M, et al. Male breast cancer. Cancer Treat Rev. 2010 Oct. 36(6):451-7.
 7. Reis LO, Dias FG, Castro MA, Ferreira U. Male breast cancer. Aging Male. 2011; 14(2):99-109. PubMed  
 8. Rosa M, Masood S. Cytomorphology of male breast lesions: Diagnostic pitfalls and clinical implications. Diagn Cytopathol 2012;40(2):179-84. doi: 10.1002/dc.21601. DOI  
 9. Swart RT. Breast cancer in men. Medscape, last updated Apr 09, 2015. emedicine.medscape.com  
 10. Lin AP, Huang TW, Tam KW. Treatment of male breast cancer: meta-analysis of real-world evidence. Br J Surg. 2021 Sep 3:znab279. Epub ahead of print. PMID: 34476472. PubMed  
 11. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). Ann Oncol. 2014 Oct. 25(10):1871-88.
 12. Hassett MJ, Somerfield MR, Baker ER et al. Management of Male Breast Cancer: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020 Jun 1;38(16):1849-1863. Epub 2020 Feb 14. PMID: 32058842.
 13. Giordano SH. Breast Cancer in Men. N Engl J Med. 2018 Jun 14;378(24):2311-2320. doi: 10.1056/NEJMra1707939. PMID: 29897847.
 14. Silvestri V, Leslie G, Barnes DR et al. Characterization of the Cancer Spectrum in Men With Germline BRCA1 and BRCA2 Pathogenic Variants: Results From the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA). JAMA Oncol. 2020 Jul 2:e202134. Epub ahead of print. PMID: 32614418 PubMed  
 15. Wang F, Shu X, Meszoely et al. Overall Mortality After Diagnosis of Breast Cancer in Men vs Women. JAMA Oncol 2019; 5: 1589-96. pmid:31536134 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannesen, professor allmennmedisin, Trondheim