Hopp til hovedinnhold

Kjønnsinkongruens

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:

Definisjon:
 Kjønnsinkongruens betyr at det er manglende samsvar mellom opplevd kjønn og kjønnet som ble tildelt ved fødsel
Forekomst:
 Økende forekomst både blant barn og voksne
Symptomer:
 Problemet er kjønnsdysfori, det vil si fysiske eller psykiske plager på grunn av kjønnsinkongruens, og behov for kjønnsbekreftende behandling
Funn:
 Transkvinner er født med mannlige kjønnstrekk og transmenn er født med kvinnelige kjønnstrekk
Diagnostikk:
 Avklare grad av kjønnsdysfori og planlegge for behandling der hvor det oppleves nødvendig
Behandling:
 Individuell vurdering. Aktuelle tiltak er støttende samtale og informasjon, ev. psykiske eller sosiale tiltak, hjelpemidler, ev. kjønnsbekreftende behandling i form av hormoner eller kirurgi
  • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje. Kjønnsinkongruens. Oslo, Helsedirektoratet 2020
  • Tønseth TM. Kjønnsinkongruens. Utposten 2019.
  1. Tønseth TM. Kjønnsinkongruens. Utposten 2019. www.utposten.no  
  2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje. Kjønnsinkongruens. Oslo, Helsedirektoratet 2020. www.helsedirektoratet.no  
  3. Klink D, Caris M, Heijboer A, et al. Bone Mass in Young Adulthood Following Gonadotropin-Releasing Hormone Analog Treatment and Cross-Sex Hormone Treatment in Adolescents With Gender Dysphoria. J Clin Endocrinol Metab 2015. pmid:25427144 PubMed  
  4. Giovanardi G. Buying time or arresting development? The dilemma of administering hormone blockers in trans children and adolescents. Porto Biomed J 2017; 2: 153-6. pmid:32258611 PubMed  
  5. Tordoff DM, Wanta JW, Collin A, et al. Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care. JAMA Netw Open 2022. pmid:35212746 PubMed  
  6. Socialstyrelsen. Utvecklingen av diagnosen könsdysfori. Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. www.socialstyrelsen.se  
  • Thomas Tønseth, spesialist i allmennmedisin og spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Brynsenglegene, Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL