Hopp til hovedinnhold

Kjønnsinkongruens

Sist oppdatert:

Publisert:

Sist revidert av:Definisjon:
 Kjønnsinkongruens betyr at det er manglende samsvar mellom opplevd kjønn og kjønnet som ble tildelt ved fødsel
Forekomst:
 Økende forekomst både blant barn og voksne
Symptomer:
 Problemet er kjønnsdysfori, det vil si fysiske eller psykiske plager på grunn av kjønnsinkongruens, og behov for kjønnsbekreftende behandling
Funn:
 Transkvinner er født med mannlige kjønnstrekk og transmenn er født med kvinnelige kjønnstrekk
Diagnostikk:
 Avklare grad av kjønnsdysfori og planlegge for behandling der hvor det oppleves nødvendig
Behandling:
 Individuell vurdering. Aktuelle tiltak er støttende samtale og informasjon, ev. psykiske eller sosiale tiltak, hjelpemidler, ev. kjønnsbekreftende behandling i form av hormoner eller kirurgi
  • Thomas Tønseth, spesialist i allmennmedisin og spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Brynsenglegene, Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL