Hopp til hovedinnhold

Definisjoner og rettslige forhold, migrasjonsmedisin

Publisert:


  • Denne artikkelen er en del av en større artikkel om Migrasjonsmedisin skrevet av dr. Arild Aambø ved Folkehelseinstituttet
  • I NEL er artikkelen delt opp i tre dokumenter: (1) Definisjoner og rettslige forhold, (2) Innvandreres helsetilstand og (3) Konsultasjonen
  • Artikkelen kan leses samlet eller skrives ut: Migrasjonsmedisin (pdf) 
  • Arild Aambø, dr. og senior rådgiver FHI - NAKMI. Folkehelseinstituttet, Oslo
  1. Braveman P, Gruskin S. Defining equity in health. J Epidemiol Community Health. 2003; 57: 254-8. pmid:12646539 PubMed  
  2. Bhopal R.S. (2014) Migration, Ethnicity, Race, and Health in Multicultural Societies Oxford: Oxford University Press