Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for attester, helseerklæringer o.l. i utlendingssaker

Sist revidert:


 

  1. Helsedirektoratet, Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Sist oppdatert 24.04.2020. helsedirektoratet.no