Hopp til hovedinnhold

Kraniopharyngeom, sagittalt snitt

Sist revidert: