Hopp til hovedinnhold
Tuberøs sklerose kan gi svulstvekst i mange organer, men hyppigst i hud, hjerne, hjerte og nyrer.
Tuberøs sklerose kan gi svulstvekst i mange organer, men hyppigst i hud, hjerne, hjerte og nyrer.

Tuberøs sklerose

Tuberøs sklerose er en medfødt sykdom som kan gi en rekke ulike symptomer avhengig av hvor skadene sitter og hvor store de er.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/tuberos-sklerose/ 

Hva er tuberøs sklerose?

Arvegang

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tuberøs sklerose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Veileder. Tuberøs sklerose kompleks. Oslo Universitetssykehus. Sist revidert august 2017. oslo-universitetssykehus.no 
 2. Franz DN. Tuberous sclerosis. Medscape, last updated Aug 06, 2020. emedicine.medscape.com 
 3. Portocarrero LKL, Quental KN, Samorano LP, Oliveira ZNP, Rivitti-Machado MCDM. Tuberous sclerosis complex: review based on new diagnostic criteria. An Bras Dermatol. 2018;93(3):323-331. PubMed 
 4. Northrup H, Krueger DA, International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Group Tuberous sclerosis complex diagnostic criteria update: recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference. Pediatr Neurol. 2013 Oct;49(4):243–254.
 5. Curatolo P, Bombardieri R, Jozwiak S. Tuberous sclerosis. Lancet 2008; 372: 657-68. PubMed 
 6. DiMario Jr FJ, Sahin M, Ebrahimi-Fakhari D. Tuberous SclerosisComplex. Pediatr Clin North Am. 2015;62:633–648. PMID: 26022167 PubMed 
 7. Ng KH, Ng SM, Parker A. Annual review of children with tuberous sclerosis. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015;100:114–121.
 8. Dahl HM, Strømme P. Tuberøs sklerose. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 853. PubMed 
 9. Randle S. Tuberous sclerosis complex: Genetics, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Dec 06, 2021. UpToDate 
 10. Randle S. Tuberous sclerosis complex: Management and prognosis. UpToDate, last updated Apr 06, 2022. UpToDate 
 11. Koenig MK, Bell CS, Hebert AA, et al. Efficacy and Safety of Topical Rapamycin in Patients With Facial Angiofibromas Secondary to Tuberous Sclerosis Complex The TREATMENT Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2018. doi:10.1001/jamadermatol.2018.0464 DOI 
 12. Winterkorn EB, Pulsifer MB, Thiele EA. Cognitive prognosis of patients with tuberous sclerosis comlex. Neurology 2007; 68: 62-4. Neurology