Hopp til hovedinnhold

Korea

Korea er betegnelsen på en plagsom nevrologisk tilstand med ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer eller ben. Den vanligste årsaken er Huntingtons sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/muskelrykninger/korea/ 

Hva er korea?

Hvorfor ufrivillige bevegelser?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Huntingtons sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Revilla FJ. Huntington disease. Medscape, last updated Feb 27, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Huntington G. On chorea. Med Surg Report. 1872. 26:320.
  3. Pringsheim T, Wiltshire K, Day L, Dykeman J, Steeves T, Jette N. The incidence and prevalence of Huntington's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2012 Aug. 27 (9):1083-91. PMID: 22692795. PubMed 
  4. Heiberg A. Huntingtons sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  5. Suchowersky O. Huntington disease: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Sep 08, 2021. UpToDate 
  6. Loy CT, McCusker EA. Is a motor criterion essential for the diagnosis of clinical Huntington disease?. PLoS Curr. 2013 April 11. doi:10.1371/currents.hd.f4c66bd51e8db11f55e1701af937a419 DOI 
  7. Suchowersky O. Huntington disease: Management. UpToDate, last updated Mar 08, 2022. UpToDate 
  8. Huntington Study Group TREND-HD Investigators. Randomized controlled trial of ethyl-eicosapentaenoic acid in Huntington disease: the TREND-HD study. Arch Neurol 2008; 65: 1582-9. PubMed 
  9. Roos RA, Hermans J, van der Vegter V, van Ommen GJ, Bruyn GW. Duration of illness in Huntington's disease is not related to age at onset. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56: 98-100. PubMed