Hopp til hovedinnhold
Skjelvingen er vanligvis fraværende ved hvile, men den blir tydelig ved aktivitet.
Skjelvingen er vanligvis fraværende ved hvile, men den blir tydelig ved aktivitet.

Skjelvinger - essensiell tremor

Skjelving, essensiell tremor, er ufrivillig, rytmisk skjelving (tremor) av hender, og i noen tilfeller også av hodet. Skjelvingen forverres gjerne ved opphisselse, engstelse, og når man er sliten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/muskelrykninger/skjelvinger-essensiell-tremor/ 

Hva er essensiell tremor?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Essensiell tremor. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Shanker V. Essential tremor: diagnosis and management. BMJ. 2019 Aug 5;366:l4485. PMID: 31383632. PubMed 
 2. Burke DA. Essential tremor. Medscape, last updated Oct 22, 2018. emedicine.medscape.com 
 3. Hess CW, Pullman SL. Tremor: clinical phenomenology and assessment techniques. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2012;2. PMID: 23439931 PubMed 
 4. Flengsrud K, Toft M, Dietrichs E. Essensiell tremor. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Apr 24;139(8). Norwegian. PMID: 31062562. PubMed 
 5. Dietrichs E, Kvikstad V. Essensiell tremor. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2210-3. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Dietrichs E, Tallaksen CME. Genetikk ved bevegelsesforstyrrelser - dystoni, tremor og chorea. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2236-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 7. Sethi KD. Tremor. Curr Opin Neurol 2003; 16: 481-5. PubMed 
 8. Koller WC, Busenbark K, Miner K. The relationship of essential tremor to other movement disorders: report on 678 patients. Essential Tremor Study Group. Ann Neurol 1994; 35: 717-23. PubMed 
 9. Shill HA, Adler CH, Sabbagh MN, et al. Pathologic findings in prospectively ascertained essential tremor subjects. Neurology 2008;70:1452-5. Neurology 
 10. Elble RJ. The essential tremor syndromes. Curr Opin Neurol. 2016;29(4):507–512. PMID: 27257943 PubMed 
 11. Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 77: 1752-5. pmid:22013182 PubMed 
 12. Sampaio C, Ferreira J. Essential tremor. Clin Evid 2001; 6: 981-9. PubMed 
 13. Bruno E, Nicoletti A, Quattrocchi G, et al.   Topiramate for essential tremor. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 14;4:CD009683. PMID: 28409827 PubMed 
 14. Kuo S-H, Pan M-K. Essential tremor. BMJ Best Practice, last updated March 2018.
 15. Jankovic J, Schwartz K, Clemence W, et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled study to evaluate botulinum toxin type A in essential hand tremor. Mov Disord 1996; 11: 250-6. PubMed 
 16. Flora ED, Perera CL, Cameron AL, et al. Deep brain stimulation for essential tremor: a systematic review. Mov Disord. 2010 Aug 15;25(11):1550-9. PubMed 
 17. Toft M, Lilleeng B, Ramm-Pettersen J et al. Behandling av bevegelsesforstyrrelser med dyp hjernestimulering. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1972-6. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 18. Fields JA, Troster AI, Woods AP et al. Neuropsychological and quality of life outcomes 12 months after unilateral thalamic stimulation for essential tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 305-11. PubMed 
 19. FDA. FDA approves first MRI-guided focused ultrasound device to treat essential tremor. FDA News Release 2016. www.fda.gov 
 20. Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG, et al. A randomized trial of focused ultrasound thalatomy for essential tremor. N Engl J Med 2016; 375: 730-9. doi:10.1056/NEJMoa1600159 DOI 
 21. Bain PG, Findley LJ, Thompson PD, et al. A study of hereditary essential tremor. Brain 1994; 117: 805-24. PubMed