Hopp til hovedinnhold
Sydenhams korea har symptomer som i milde tilfeller viser seg i form av rastløshet, problemer med håndskriften, ansiktsgrimaser og/eller lette koordinasjonsvansker, noe som kan føre til at det oppfattes som en atferdsforstyrrelse.
Sydenhams korea har symptomer som i milde tilfeller viser seg i form av rastløshet, problemer med håndskriften, ansiktsgrimaser og/eller lette koordinasjonsvansker, noe som kan føre til at det oppfattes som en atferdsforstyrrelse.

Sydenhams korea

Sydenhams korea er et sent symptom ved giktfeber. Symptomene har varierende alvorlighetsgrad og består i ufrivillige, brå, rykkvise bevegelser og muskelsvekkelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/sydenhams-korea/ 

Hva er Sydenhams korea?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sydenhams korea. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ekici F, Cetin II, Cevik BS, Senkon OG, Alpan N, Degerliyurt A, et al. What is the outcome of rheumatic carditis in children with Sydenham's chorea?. Turk J Pediatr. 2012; 54(2):159-67. PubMed 
  2. Teixeira AL, Vasconcelos LP, Nunes MDCP, Singer H. Sydenham's chorea: from pathophysiology to therapeutics. Expert Rev Neurother. 2021;21(8):913-922. PubMed 
  3. Gilbert DL. Sydenham chorea. UpToDate, last updated Jun 21, 2021. UpToDate 
  4. Olesen C, Jensen LL, Balslev T, Krag-Olsen B. Sydenhams korea. Ugeskr Læger 2007; 169: 3482-4. PubMed 
  5. Ridel KR, Lipps TD, Gilbert DL. The prevalence of neuropsychiatric disorders in Sydenham's chorea. Pediatr Neurol 2010; 42(4):243-8. PubMed 
  6. Paz JA, Silva CA, Marques-Dias MJ. Randomized double-blind study with Prednisone in Sydenham's Chorea. Pediatr Neurol 2006; 34: 264-9. PubMed 
  7. Beier K, Pratt DP. Sydenham Chorea. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 27, 2021. PMID: 28613588 PubMed