Hopp til hovedinnhold
Målet med epilepsibehandlingen er at du kan leve et mest mulig normalt liv. Men forsøk å unngå det du vet kan utløse epilepsianfall og aktiviteter som medfører økt fare for skader dersom et anfall plutselig inntrer.
Målet med epilepsibehandlingen er at du kan leve et mest mulig normalt liv. Men forsøk å unngå det du vet kan utløse epilepsianfall og aktiviteter som medfører økt fare for skader dersom et anfall plutselig inntrer.

Hva kan du gjøre selv?

Noen epilepsipasienter har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte triggere. Eksempler på mulige triggere er søvnmangel, stress, alkohol, sult eller flimrende lys (hos enkelte).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-egenbehandling/ 

Bruk medisinene riktig

Livsstilsråd du bør følge

Unngå skade under anfallene

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser