Hopp til hovedinnhold
Trening utløser sjelden epilepsianfall. Det er likevel viktig å tenke gjennom hvordan du kan trene så trygt som mulig - i tilfelle det skulle skje.
Trening utløser sjelden epilepsianfall. Det er likevel viktig å tenke gjennom hvordan du kan trene så trygt som mulig - i tilfelle det skulle skje.

Epilepsi og trening

Å ha epilepsi trenger ikke bety at du ikke kan trene. Tvert i mot, for mange kan trening redusere hyppigheten av epileptiske anfall - i tillegg til alle de andre positive effektene trening gir.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-og-fysisk-aktivitet/ 

Utløser sjelden anfall

Overbeskyttelse og isolasjon

Planlegg treningen

Svøm aldri alene

Kilder

Referanser

  1. K.O Nakken. Bør personer med epilepsi drive fysisk aktivitet?. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 25: 3051-3. tidsskriftet.no  
  2. R.M Arida, E.A. Cavalheiro, A.C da Silva, F.A. Scorza. Physical Activity and Epilepsy: Proven and Predicted Benefits. Sports Medicine 2008; 38(7): 607-15. PubMed  
  3. Better Health Channel - Epilepsy and exercise www.betterhealth.vic.gov.au  
  4. epilepsy action - Sports and leisure www.epilepsy.org.uk