Hopp til hovedinnhold
Påvisning av epilepsi: For legen er det viktig å få en god beskrivelse av anfallet. Derfor er det en fordel om noen som var til stede, kan fortelle om det.
Påvisning av epilepsi: For legen er det viktig å få en god beskrivelse av anfallet. Derfor er det en fordel om noen som var til stede, kan fortelle om det.

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-utredning/ 

Beskrivelse av anfallet

Basisundersøkelser

EEG

Bildeundersøkelser

Kartlegging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser