Hopp til hovedinnhold
Det finnes ulike former for epilepsi og epileptiske anfall, og behandlingen avhenger av korrekt diagnose. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det finnes ulike former for epilepsi og epileptiske anfall, og behandlingen avhenger av korrekt diagnose. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ulike former for epileptiske anfall

Det er vanlig å dele epileptiske anfall inn i generaliserte anfall, hvor begge hjernehalvdeler er involvert, og fokale anfall, hvor kun deler av hjernen i én hjernehalvdel er involvert.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-varianter/ 

Fokale anfall

Generaliserte anfall

Generaliserte motoriske anfall

Generaliserte ikke-motoriske anfall (absenser)

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser