Hopp til hovedinnhold

Hjernehinnebetennelse, senfølger

Senfølger til hjernehinnebetennelse gir hos omtrent 15 prosent av de som har hatt sykdommen, varige skader på nervesystemet. Riskoen for senskader er høyest blant de minst barna, og når infeksjonen skyldes pneumokokker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/hjernehinnebetennelse-senfolger/ 

Ulike typer skader

Oppfølging

Kontroller

Vil du vite mer?