Hopp til hovedinnhold
Ved behandling av cervikogen hodepine kan avspenning og fysisk aktivitet bidra til å forebygge anfall.
Ved behandling av cervikogen hodepine kan avspenning og fysisk aktivitet bidra til å forebygge anfall.

Cervikogen hodepine - nakkehodepine

Cervikogen hodepine er hodepine som sitter på den ene siden av hodet, og der man finner holdepunkter for at smertene stammer fra beinstrukturer eller bløtvev i nakken.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/cervikogen-hodepine/ 

Hva er nakkehodepine?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hodepine, cervikogen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed 
 2. Frese A, Evers S. Biological markers of cervicogenic headache. Cephalalgia 2008; 28 (Suppl 1): 21.
 3. Bogduk N, Govind J. Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diaganosis, invasive tests, and treatment. Lancet Neurol 2009; 8: 959. PubMed 
 4. Sjaastad O. Cervicogenic headache: comparison with migraine without aura; Vaga study. Cephalalgia 2008; 28 (Suppl 1): 18.
 5. Haldeman S, Dagenais S. Cervicogenic headaches: a critical review. Spine J 2001; 1: 31. PubMed 
 6. Knackstedt H, Bansevicius D, Aaseth K, Grande RB, Lundqvist C, Russell MB. Cervicogenic headache in the general population: The Akershus study of chronic headache. Cephalalgia 2010;30: 1468-76. PMID: 20974607 PubMed 
 7. Schrader H, Stovner LJ, Ferrari R. Nakkeslengsyndrom - en oversikt Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1296 - 9.
 8. Obelieniene D, Bovim G, Schrader H, Surkiene D, Mickeviaiene D, Miseviaiene I et al. Headache after whiplash: a historical cohort study outside the medico-legal context. Cephalalgia 1998; 18: 559 - 64. PubMed 
 9. Biondi DM. Cervicogenic headache: a review of diagnostic and treatment strategies. J Am Osteopath Assoc 2005; 105: 16-22. pmid:15928349 PubMed 
 10. Fredriksen TA, Fougner R, Tangerud A, Sjaastad O. Cervicogenic headache. Radiological investigations concerning head/neck. Cephalalgia 1989; 9: 139. PubMed 
 11. Racicki S, Gerwin S, Diclaudio S, Reinmann S, Donaldson M . Conservative physical therapy management for the treatment of cervicogenic headache: a systematic review. J Man Manip Ther 2013; 21: 113. pmid:24421621 PubMed 
 12. Linde M, Hagen K, Salvesen Ø, Gravdahl GB, Helde G, Stovner LJ. Onabotulinum toxin A treatment of cervicogenic headache: a randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Cephalalgia. 2011; 31: 797-807. PMID: 21300635 PubMed 
 13. Boudreau GP, Marchand L. Pregabalin for the management of cervicogenic headache: a double blind study. Can J Neurol Sci. 2014; 41: 603-10: pmid: 25373811 PubMed 
 14. Watson JC, Swanson JW. Cervicogenic headache. UpToDate, last updated Apr 28, 2021. UpToDate 
 15. Jull G, Trott P, Potter H, et al. A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache. Spine 2002; 27: 1835. PubMed 
 16. Luedtke K, Allers A, Schulte LH, May A. Efficacy of interventions used by physiotherapists for patients with headache and migraine-systematic review and meta-analysis. Cephalalgia 2016; 36: 474-92. pmid:26229071 PubMed 
 17. Posadzki P, Ernst E. Spinal manipulations for cervicogenic headaches: a systematic review of randomized clinical trials. Headache 2011; 51(7): 1132-9 PubMed 
 18. Geurts JW, van Wijk RM, Stolker RJ, Groen GJ. Efficacy of radiofrequency procedures for the treatment of spinal pain: a systematic review of randomized clinical trials. Reg Anesth Pain Med 2001; 26: 389 - 93. PubMed 
 19. Suer M, Wahezi SE, Abd-Elsayed A, et al. Cervical Facet Joint Pain and Cervicogenic Headache Treated With Radiofrequency Ablation: A Systematic Review. Pain Physician 2022; 25: 251-263. pmid:35652765 PubMed 
 20. Grandhi RK, Kaye AD, Abd-Elsayed A . Systematic Review of Radiofrequency Ablation and Pulsed Radiofrequency for Management of Cervicogenic Headaches. Curr Pain Headache Rep 2018; 22: 18. pmid:29476360 PubMed 
 21. Nagar VR, Birthi P, Grider JS, Asopa A. Systematic review of radiofrequency ablation and pulsed radiofrequency for management of cervicogenic headache. Pain Physician 2015; 18: 109. pmid:25794199 PubMed 
 22. Cooper G, Bailey B, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain maps. Pain Med 2007; 8: 344. PubMed