Hopp til hovedinnhold
Medikamentutløst hodepine:Alle smertelindrende medisiner, også de reseptfrie, kan ved langtids bruk føre til hodepine.
Medikamentutløst hodepine:Alle smertelindrende medisiner, også de reseptfrie, kan ved langtids bruk føre til hodepine.

Medikamentoverforbruks-hodepine (MOH)

Medikamentoverforbruks-hodepine er hodesmerter som opptrer på grunn av langvarig bruk av medisiner mot hodepine. Effekten er motsatt av den som ønskes, medisinen mot hodepine forårsaker hodepine.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/medikamentrelatert-hodepine/ 

Hva er medikamentoverforbruks-hodepine (MOH)?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Medikamentoverforbrukshodepine. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kristoffersen ES, Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf. 2014; 5: 87-99. PMID: 25083264 PubMed 
 2. Dodick DW. Chronic daily headache. N Engl J Med 2006; 354: 158-65. PubMed 
 3. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011; 31): 585-96 . pmid:21123626 PubMed 
 4. Dyb G, Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache: the Head-HUNT-Youth Study. Neurology 2006; 66:198-201. PMID:16434653 PubMed 
 5. Diener H-C, Dodick D, Evers S, et al. Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headache. Lancet Neurol 2019; 18: 891-902. pmid:31174999 PubMed 
 6. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, et al. Brief intervention for medication-overuse headache in prmary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. doi:10.1136/jnnp-2014-308548 DOI 
 7. Salvesen R. Hodepine som bivirkning av analgetika. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1900-2. PubMed 
 8. Srikiatkhachorn A , le Grand SM , Supornsilpchai W , et al . Pathophysiology of medication overuse Headache-An update. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2014;54:204–10. PMID: 24117004 PubMed 
 9. Cargnin S , Viana M , Sances G , et al . A systematic review and critical appraisal of gene polymorphism association studies in medication-overuse headache. Cephalalgia 2018;38:1361–73. PMID: 28870085 PubMed 
 10. Bahra A, Walsh M, Menon S, Goadsby PJ. Does chronic daily headache arise de novo in association with regular analgesic use?. Cephalalgia 2000; 20: 294. PubMed 
 11. Warner JS. The outcome of treating patients with suspected rebound headache. Headache 2001; 41: 685-92. PubMed 
 12. Hagen K, Linde M, Steiner TJ, Stovner LJ, Zwart JA. Risk factors for medication-overuse headache: an 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies. Pain. 2012; 153: 56-61. PMID: 22018971 PubMed 
 13. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018; 38: 1-211. PMID: 29368949 PubMed 
 14. Limmroth V, Katsarava Z, Fritsche G, Przywara S, Diener HC. Features of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59: 1011-4. Neurology 
 15. Lundqvist C, Gossop M, Russell MB, Straand J, Kristoffersen ES. Severity of Analgesic Dependence and Medication-overuse Headache. J Addict Med 2019. pmid:30724760 PubMed 
 16. Limmroth V, Katsarava Z. Medication overuse headache. Curr Opin Neurol 2004; 17: 301-6. PubMed 
 17. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, Salvesen R, Grønning M, Helde G, Gravdahl G, Zwart JA, Stovner LJ. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia 2009; 29: 221-32. PMID: 18823363 PubMed 
 18. Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M, et al. Comparison of 3 Treatment Strategies for Medication Overuse Headache A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2020; 77: 1069-78. doi:10.1001/jamaneurol.2020.1179 DOI 
 19. Wakerly B. Medication-overuse headache. Pract Neurol 2019; 19: 399-403. pmid:31273078 PubMed 
 20. Katsarava Z, Fritsche G, Muessig M, Diener HC, Limmroth V. Clinical features of withdrawal headache following overuse of triptans and other headache drugs. Neurology 2001; 57: 1694-8. Neurology 
 21. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R.. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology 2006; 66: 1894-8. pmid:16707727 PubMed 
 22. Freitag FG, Lake A III, Lipton R, et al. Inpatient treatment of headache: an evidence-based assessment. Headache 2004; 44: 342-60. PubMed 
 23. Engelstoft IMS, Carlsen LN, Munksgaard SB, et al. Complete withdrawal is the most feasible treatment for medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Eur J Pain 2019; 23: 1162-70. PMID: 30793412 PubMed 
 24. Carlsen LN, Munksgaard SB, Jensen RH, Bendtsen L. Complete detoxification is the most effective treatment of medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Cephalalgia 2018; 38(2): 225-36. PMID: 29050498 PubMed 
 25. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub3. Accessed 16 May 2022. The Cochrane Library 
 26. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, et al. A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. J Headache Pain. 2011 Jun;12(3):315-22 . pmid:21207237 PubMed 
 27. Katsarava Z, Muessig M, Dzagnidze A. Medication overuse headache: rates and predictors for relapse in a 4-year prospective study. Cephalalgia 2005; 25: 12-5. PubMed