Hopp til hovedinnhold

Økt trykk i hjernen av ukjent årsak

Idiopatisk intrakranial hypertensjon er en tilstand som først og fremst oppstår hos sterkt overvektige kvinner. Tilstanden fører til hodepine og synsforstyrrelser, og den kan medføre risiko for tap av syn.

Publisert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/okt-trykk-i-hjernen-av-ukjent-arsak/ 

Hva er idopatisk intrakranial hypertensjon?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Idiopatisk intrakranial hypertensjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Gans MS. Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH). Medscape, last updated Jun 08, 2022. emedicine.medscape.com 
 2. Radhakrishnan K, Ahlskog JE, Cross SA, Kurland LT, O'Fallon WM. Idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri). Descriptive epidemiology in Rochester, Minn, 1976 to 1990. Arch Neurol. 1993;50(1):78-80. PubMed 
 3. Toscano S, Lo Fermo S, Reggio E, Chisari CG, Patti F, Zappia M. An update on idiopathic intracranial hypertension in adults: a look at pathophysiology, diagnostic approach and management. J Neurol. 2021;268(9):3249-3268. PubMed 
 4. Friedman DI. Medication-induced intracranial hypertension in dermatology. Am J Clin Dermatol. 2005;6(1):29-37. PubMed 
 5. Friedman DI, McDermott MP, Kieburtz K, et al. The idiopathic intracranial hypertension treatment trial: design considerations and methods. J Neuroophthalmol. 2014;34(2):107-117. PubMed 
 6. Wall M, Kupersmith MJ, Kieburtz KD, et al. The idiopathic intracranial hypertension treatment trial: clinical profile at baseline. JAMA Neurol. 2014;71(6):693-701. PubMed 
 7. Morden FTC, Tan C, Carrazana E, Viereck J, Liow KK, Ghaffari-Rafi A. Characterizing idiopathic intracranial hypertension socioeconomic disparities and clinical risk factors: A retrospective case-control study. Clin Neurol Neurosurg. 2021;208:106894. PubMed 
 8. Quattrone A, Bono F, Fera F, Lavano A. Isolated unilateral abducens palsy in idiopathic intracranial hypertension without papilledema. Eur J Neurol. 2006;13(6):670-671. PubMed 
 9. Agarwal P, Kumar M, Arora V. Clinical profile of cerebral venous sinus thrombosis and the role of imaging in its diagnosis in patients with presumed idiopathic intracranial hypertension. Indian J Ophthalmol. 2010;58(2):153-155. PubMed 
 10. Sinclair AJ, Burdon MA, Nightingale PG, et al. Low energy diet and intracranial pressure in women with idiopathic intracranial hypertension: prospective cohort study. BMJ. 2010;341:c2701. PubMed 
 11. NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group Writing Committee, Wall M, McDermott MP, et al. Effect of acetazolamide on visual function in patients with idiopathic intracranial hypertension and mild visual loss: the idiopathic intracranial hypertension treatment trial. JAMA. 2014;311(16):1641-1651. PubMed 
 12. Fonseca PL, Rigamonti D, Miller NR, Subramanian PS. Visual outcomes of surgical intervention for pseudotumour cerebri: optic nerve sheath fenestration versus cerebrospinal fluid diversion. Br J Ophthalmol. 2014;98(10):1360-1363. PubMed 
 13. Kalyvas A, Neromyliotis E, Koutsarnakis C, et al. A systematic review of surgical treatments of idiopathic intracranial hypertension (IIH). Neurosurg Rev. 2021;44(2):773-792. PubMed 
 14. Bouffard MA. Fulminant Idiopathic Intracranial Hypertension. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020;20(4):8. PubMed