Hopp til hovedinnhold

Brennende føtter

Brennende føtter er et sett av symptomer der føttene blir ubehagelig varme og smertefulle.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hjerne-og-nervesystem/brennende-fotter/ 

Hva er brennende føtter?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Brennende føtter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Makkar RP, Arora A, Monga A, et al. Burning feet syndrome. A clinical review. Aust Fam Physician. 2003 Dec;32(12):1006-9. pmid:14708150 PubMed 
  2. Cleveland Clinic. Burning feet syndrome (Grierson-Gopalan Syndrome). Last reviewed on: 05/14/2018. my.clevelandclinic.org 
  3. Jha SK, Karna B, Goodman MB. Erythromelalgia. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 8, 2022. PMID: 32491719 PubMed