Hopp til hovedinnhold
Creutzfeldt Jakobs sykdom: Per i dag finnes det ingen kjent behandling for sykdommen.
Creutzfeldt Jakobs sykdom: Per i dag finnes det ingen kjent behandling for sykdommen.

Creutzfeldt Jakobs sykdom (CJS)

Creutzfeldt Jakobs sykdom er en sjelden sykdom, men en ny type ble oppdaget i 1995, en menneskelig variant av kugalskap. Forebyggende tiltak har medført at antall nye tilfeller av denne typen er gått betydelig ned.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/infeksjoner/creutzfeldt-jacobs-sykdom/ 

Hva er Creutzfeldt Jakobs sykdom?

Smitte

Sykdomsutvikling

Diagnosen

Behandling

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Thomas FP. Variant Creutzfeldt-Jakob disease and bovine spongiform encephalopathy. Medscape, last updated Feb 24, 2022. emedicine.medscape.com 
  2. Smittevernveilederen. Creutzfeldt-Jakobs sykdom og andre prionsykdommer - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 09.08.2019. cms.legehandboka.no 
  3. Holman RC, Belay ED, Christensen KY, Maddox RA, Minino AM, Folkema AM, et al. Human prion diseases in the United States. PLoS One 2010; 5(1):e8521. PubMed 
  4. World Health Organization. Variant Creutzfeldt-Jakob disease. WHO, last revised Feb, 2012 .
  5. Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, et al. Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain. 2009 Oct;132(Pt 10):2659-68. doi: 10.1093/brain/awp191.
  6. Chohan G, Pennington C, Mackenzie JM, et al. The role of cerebrospinal fluid 14-3-3 and other proteins in the diagnosis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in the UK: a 10-year review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 1243-8. PubMed 
  7. Orrú CD, Bongianni M, Tonoli G, et al. A Test for Creutzfeldt–Jakob Disease Using Nasal Brushings. N Engl J Med 2014; 371: 519-29. doi:10.1056/NEJMoa1315200 DOI 
  8. Atarashi R, Moore RA, Sim VL, et al. Ultrasensitive detection of scrapie prion protein using seeded conversion of recombinant prion protein . Nat Med 2011; 17: 175. PubMed 
  9. Moda F, Gambetti P, Notari S, et al. Prions in the Urine of Patients with Variant Creutzfeldt–Jakob Disease. N Engl J Med 2014; 371: 530-9. doi:10.1056/NEJMoa1404401 DOI