Hopp til hovedinnhold

Utmattelsessyndrom, årsaker

Vi kjenner ikke årsaken til kronisk utmattelsessyndrom, men forskerne mener det er mange årsaker. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/utmattelsessyndrom-kronisk/utmattelsessyndrom-arsaker/ 

Årsaker

Viktige sykdomsfaktorer

Ulike mistenkte årsaksfaktorer

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CFS/ME. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Institute of Medicine. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. National Academies Press 2015. pmid:25695122 PubMed 
 2. Loge JH, Ekeberg O, Kaasa S. Fatigue in the general Norwegian population: normative data and associations. J Psychosom Res. Jul 1998;45(1 Spec No):53-65.
 3. Nasjonal veileder. Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie ogomsorg. Oslo, Helsedirektoratet 2014 (oppdatert 2015 på bakgrunn av innspillsrunde 2014). helsedirektoratet.no 
 4. Bakken IJ, Tveito K, Gunnes N, et al.. Two age peaks in the incidence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a population-based registry study from Norway 2008-2012. BMC Med 2014. pmid:25274261 PubMed 
 5. Baraniuk JN. Myalgic encephalomyelitis (Chronic fatigue syndrome). BMJ Best practice. Last reviewed 18 Apr 2022. bestpractice.bmj.com 
 6. Jason LA, Richman JA, Rademaker AW, et al. A community-based study of chronic fatigue syndrome. Arch Intern Med. Oct 11 1999;159(18):2129-2137.
 7. Albright F, Light K, Light A, Bateman L, Cannon-Albright LA. Evidence for a heritable predisposition to Chronic Fatigue Syndrome. BMC neurology. 2011;11:62. PubMed 
 8. Salit IE. Precipitating factors for the chronic fatigue syndrome. J Psychiatr Res. Jan-Feb 1997;31(1):59-65.
 9. Jason LA, Taylor RR, Kennedy CL, Song S, Johnson D, Torres S. Chronic fatigue syndrome: occupation, medical utilization, and subtypes in a community-based sample. The Journal of nervous and mental disease. Sep 2000;188(9):568-576. PubMed 
 10. Kempke S, Luyten P, Van Houdenhove B, Goossens L, Bekaert P, Van Wambeke P. Self-esteem mediates the relationship between maladaptive perfectionism and depression in chronic fatigue syndrome. Clin Rheumatol. May 17 2011.
 11. Knoop H, Prins JB, Moss-Morris R, Bleijenberg G. The central role of cognitive processes in the perpetuation of chronic fatigue syndrome. J Psychosom Res. May 2010;68(5):489-494. PubMed 
 12. Schmaling KB, Fiedelak JI, Katon WJ, Bader JO, Buchwald DS. Prospective study of the prognosis of unexplained chronic fatigue in a clinic-based cohort. Psychosom Med. Nov-Dec 2003;65(6):1047-1054.
 13. Brown MM, Brown AA, Jason LA. Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome. Psychol Rep. Apr 2010;106(2):383-393. PubMed 
 14. Fønhus MS, Larun L, Brurberg KG. Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndrom. 2011. Accessed 08.07.2011.
 15. Godlee F. Ending the stalemate over CFS/ME. Bmj. June 22, 2011 2011;342.
 16. Wyller V, Bjørneklett A, Brubakk O, et al. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rapport Nr 9-2006 2006.
 17. Brurberg KG, Fønhus MS, Larun L, et al. Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review. BMJ Open 2014; 2: e003973. pmid:24508851 PubMed 
 18. Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, al. e. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: Clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols. J Chronic Fatigue Syndr. 2003;11:7-116. doi: 10.1300/J092v11n01_02
 19. Carruthers BM, van de Sande MI, De Meirleir KL, et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. J Intern Med. Oct 2011;270(4):327-338. Pmid:21777306 PubMed 
 20. Sharpe MC, Archard LC, Banatvala JE, et al. A report--chronic fatigue syndrome: guidelines for research. J R Soc Med. Feb 1991;84(2):118-121. PubMed 
 21. Jason LA, Bell DS, Rowe K, Van Hoof ELS, Jordan K, Lapp C, et al. A Pediatric Case Definition for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome. Journal of Chronic Fatigue Syndrome. 2006;13(2/3):1-44. doi:10.1300/J092v13n02_01
 22. Fukuda K, Straus SE, Hickie I, Sharpe MC, Dobbins JG, Komaroff A. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group. Ann Intern Med. Dec 15 1994;121(12):953-959.
 23. Prins JB, van der Meer JW, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. Lancet. Jan 28 2006;367(9507):346-355.
 24. Larun L, Malterud K. Identity and coping experiences in Chronic Fatigue Syndrome: a synthesis of qualitative studies. Patient Educ Couns. Dec 2007;69(1-3):20-28.
 25. Soderlund A, Malterud K. Why did I get chronic fatigue syndrome? A qualitative interview study of causal attributions in women patients. Scand J Prim Health Care. Dec 2005;23(4):242-247. PubMed 
 26. CDC: ME/CFS Information for Healthcare Providers, Clinical Care of Patients with ME/CFS. Sist revidert 12.07.2018. Nettsiden besøkt 15.11.2019 www.cdc.gov 
 27. Larun L, Malterud K. Treningsbehandling ved kronisk utmattelsessyndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2011;131:231-236. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 28. Larun L, Malterud K. Fysioterapi til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) - veileder og lysbildeserie. Bergen: Uni helse; 2010: Www.cfstreningsbehandling.no (25.03.2010).
 29. Larun L, Brurberg KG, Fønhus MS, Kirkehei I. Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. 2011; http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/12742.cms.
 30. Smith ME, Haney E, McDonagh M, et al.Treatment of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Systematic Review for a National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop. Ann Intern Med. 2015 ;162:841-50. doi: 10.7326/M15-0114 DOI 
 31. Fluge Ø, Rekeland IG, Lien K, et al. B-Lymphocyte Depletion in Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Ann Intern Med 2019|. pmid:30934066 PubMed 
 32. Roerink ME, Bredie SJ, Heijnen M, et al. Cytokine inhibition in patients with chronic fatigue syndrome: A randomized trial. Ann Intern Med 2017. pmid:28265678 PubMed 
 33. Sulheim D, Fagermoen E, Winger A, et al. Disease mechanisms and clonidine treatment in adolescent chronic fatigue syndrome: a combined cross-sectional and randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014 Apr;168(4):351-60. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4647. DOI 
 34. Brurberg KG, Fønhus MS, Kirkehei I, Larun L. Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De Meirleir. 2011; http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kronisk+utmattelsessyndrom+-++et+s%C3%B8k+etter+effekt+og+%C3%A5rsaksstudier+av+Kenny+De+Meirleir.12738.cms.
 35. Parker P. An introduction to The Lightning Process. London: Nipton publishing; 2007.
 36. Parker P. The Phil Parker Lightning Process:http://www.lightningprocess.com/ (06.02.2009).
 37. Crawley EM, Gaunt DM, Garfield K, et al. Clinical and cost-effectiveness of the Lightning Process in addition to specialist medical care for paediatric chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial. Arch Dis Child 2018; 103: 155-64. pmid:28931531 PubMed 
 38. Crawley E, Mills N, Beasant L, et al. The feasibility and acceptability of conducting a trial of specialist medical care and the Lightning Process in children with chronic fatigue syndrome: feasibility randomized controlled trial (SMILE study). Trials. 2013 Dec 5;14:415. PMID: 24304689 PubMed