Hopp til hovedinnhold
Polynevropati er ofte en følge av annen sykdom, som blant annet diabetes (type 1 eller type 2), stoffskiftesykdommer (hypotyreose), mangel på vitamin B12, kreftsykdommer og revmatiske sykdommer (leddgikt).
Polynevropati er ofte en følge av annen sykdom, som blant annet diabetes (type 1 eller type 2), stoffskiftesykdommer (hypotyreose), mangel på vitamin B12, kreftsykdommer og revmatiske sykdommer (leddgikt).

Polynevropati

Polynevropati, eller perifere nevropatier, betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. De første symptomene er ofte nedsatt hudfølelse og leddsans.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nervebetennelser/polynevropati/ 

Hva er polynevropati?

Forekomst

Symptomer

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perifere nevropatier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Castelli G, Desai KM, Cantone RE. Peripheral Neuropathy: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2020 Dec 15;102(12):732-739. PMID: 33320513. PubMed 
 2. Mygland Å. Kronisk polynevropati - utredning og diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 291-5. PubMed 
 3. Rutkove SB. Overview of polyneuropathy. UpToDate, last updated May 12, 2014. UpToDate 
 4. Hanewinckel R, van Oijen M, Ikram MA, et al. The epidemiology and risk factors of chronic polyneuropathy. Eur J Epidemiol. 2016;31(1):5–20. PMID: 26700499 PubMed 
 5. Gwathmey KG, Pearson KT. Diagnosis and management of sensory polyneuropathy. BMJ. 2019;365:l1108. PubMed 
 6. Hanewinckel R, Drenthen J, van Oijen M, et al. Prevalence of polyneuropathy in the general middle-aged and elderly population. Neurology. 2016;87(18):1892–1898.
 7. Graf J, Imboden J. Vasculitis and peripheral neuropathy. Curr Opin Rheumatol. 2019 Jan;31(1):40-45. PMID: 30461543. PubMed 
 8. Doughty CT, Seyedsadjadi R. Approach to peripheral neuropathy for the primary care clinician. Am J Med. 2018;131(9):1010–1016.
 9. Arnold ML. Steering peripheral neuropathy workup. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2018;29(4):761–776.
 10. Bromberg MB. An approach to the evaluation of peripheral neuropathies. Semin Neurol 2005; 25: 153-9. PubMed 
 11. Jørum E. Utredning av nevropatisk smerte. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2652-4. PubMed 
 12. Ljøstad U, Mygland Å. Polynevropati. Nevro-NEL, sist revidert 29.10.2018. nevro.legehandboka.no
 13. Nøkleby K, Berg TJ. Diabetisk nevropati - en klinisk oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1646-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 14. Eurelings M, Lokhorst HM, Kalmijn S et al. Malignant transformation in polyneuropathy associated with monoclonal gammopathy. Neurology 2005; 64: 2079-84. Neurology 
 15. Tankisi H, Pugdahl K, Fuglsang-Frederiksen A et al. Pathophysiology inferred from electrodiagnostic nerve tests and classification of polyneuropathies. Suggested guidelines. Clin Neurophysiol 2005; 116: 1571-80. PubMed 
 16. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015;14(2):162–173. PMID: 25575710 PubMed 
 17. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, et al. Topical lidocaine for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 24;7:CD010958. doi: 10.1002/14651858.CD010958.pub2. DOI