Hopp til hovedinnhold
Ansiktslammelser behandles ofte som et estetisk problem, men det kan også skape fysiske og psykologiske problem.
Ansiktslammelser behandles ofte som et estetisk problem, men det kan også skape fysiske og psykologiske problem.

Kirurgisk korreksjon av ansiktslammelse

Ansiktslammelse, facialis parese, er for de fleste en tilstand som spontant går over. Men for cirka ti prosent blir lammelsen en varig tilstand. For dem finnes det muligheter for å korrigere ansiktsasymmetrien kirurgisk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nerveskader/ansiktslammelse-kirurgi-ved-varig-lammelse/ 

Hva er ansiktslammelse?

Kirurgi hos pasienter med varig ansiktslammelse

Kirurgiske metoder

Kosmetisk øyekirurgi

Smilekirurgi

Statisk inngrep

Dynamisk inngrep

Kilder

Referanser

  1. FacialPalsy, UK. Surgery. Last reviewed 30.06.2017. www.facialpalsy.org.uk  
  2. Leckenby J, Grobbelaar A. Smile restoration for permanent facial paralysis. Arch Plast Surg. 2013 Sep; 40(5): 633–638 . doi:10.5999/aps.2013.40.5.633 DOI  
  3. Sharghbin M, Krag AE, Bang C, Stolle LB, Hasanbegovic E. Microsurgical reconstruction after traumatic lesion of the peripheral facial nerve. Ugeskr Laeger. 2022 Sep 26;184(39):V10210797. Danish. PMID: 36205163. PubMed  
  4. Bjærke HB, Bjark TH, Berg T. Facial paralysis reconstruction. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018. pmid:30421736 PubMed  
  5. Sharghbin M, Hasanbegovic E, Bang C, Stolle LB, Krag AE. Treatment of traumatic injuries of the peripheral facial nerve. Ugeskr Laeger. 2022 Sep 26;184(39):V01220018. Danish. PMID: 36205158. PubMed