Hopp til hovedinnhold

Skade på supraskapularisnerven

Skader i supraskapularisnerven kan føre til smerter og nedsatt kraft i skulderen. Tilstanden forekommer ikke hyppig, den utgjør en til to prosent av skulderlidelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nerveskader/supraskapularis-nerveskade/ 

Supraskapularisnerven

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nervus suprascapularis lesjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Trojian TH. Suprascapular neuropathy. Medscape, last updated Oct 11, 2018. emedicine.medscape.com 
 2. Silver S, Ledford CC, Vogel KJ, Arnold JJ. Peripheral Nerve Entrapment and Injury in the Upper Extremity. Am Fam Physician. 2021 Mar 1;103(5):275-285. PubMed 
 3. Safran MR. Nerve injury about the shoulder in athletes, part 1: suprascapular nerve and axillary nerve. Am J Sports Med. 2004 Apr-May. 32(3):803-19.
 4. Gosk J, Urban M, Rutowski R. Entrapment of the suprascapular nerve: anatomy, etiology, diagnosis, treatment. Ortop Traumatol Rehabil 2007; 9: 68-74. PubMed 
 5. Boykin RE, Friedman DJ, Higgins LD, Warner JJ. Suprascapular neuropathy. J Bone Joint Surg Am. 2010 Oct 6. 92(13):2348-64.
 6. Nicholls K, Furness ND. Peripheral nerve compression syndromes of the upper limb. Surgery. 2019;37(5):288–293. website60s.com 
 7. Rutkove SB. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Mar 09, 2015. UpToDate 
 8. Safran MR. Nerve injury about the shoulder in athletes, part 1: suprascapular nerve and axillary nerve. Am J Sports Med 2004; 32: 803-19. PubMed 
 9. Chalian M, Faridian-Aragh N, Soldatos T, Batra K, Belzberg AJ, Williams EH, et al. High-resolution 3T MR neurography of suprascapular neuropathy. Acad Radiol. 2011 Aug. 18(8):1049-59.
 10. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no 
 11. Boykin RE, Friedman DJ, Higgins LD, et al. Suprascapular neuropathy. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(13):2348–2364. PMID: 20926731 PubMed