Hopp til hovedinnhold
Behandling av skade på ulnarisnerven består i første omgang av å fjerne årsaken til at skaden oppsto.
Behandling av skade på ulnarisnerven består i første omgang av å fjerne årsaken til at skaden oppsto.

Skade av ulnarisnerven

Ulnarisnerven sørger for nerveforsyningen til lillefingersiden av hånden og fingrene. Ved trykk eller skade mot nerven i dens forløp ned armen, kan nerveforsyningen blokkeres og skape problemer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nerveskader/ulnarisskade/ 

Hva er ulnarisskade?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ulnarisnevropati. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Guardia CF. Ulnar neuropathy. Medscape, last updated Jun 08, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Wilhelmi BJ. Nerve compression syndromes of the hand. Medscape, last updated Jun 24, 2020. emedicine.medscape.com 
  3. Latinovic R, Gulliford MC, Hughes RAC. Incidence of common compressive neuropathies in primary care. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 263-5. PubMed 
  4. Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. American Family Physician 
  5. Shehab R, Mirabelli MH. Evaluation and diagnosis of wrist pain: a case-based approach. Am Fam Physician. 2013 Oct 1;88(7):427. PubMed 
  6. Kane SF, Lynch JH, Taylor JC. Evaluation of elbow pain in adults. Am Fam Physician. 2014;89(8):649-657. PubMed 
  7. Svernlov B, Larsson M, Rehn K, Adolfsson L. Conservative treatment of the cubital tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol. 2009 Apr. 34(2):201-7.
  8. Bacle G, Marteau E, Freslon M, et al. Cubital tunnel syndrome: comparative results of a multicenter study of 4 surgical techniques with a mean follow-up of 92 months. Orthop Traumatol Surg Res 2014; 100(4Suppl):S205-8.