Hopp til hovedinnhold
Epiduralblødninger kan være en svært alvorlig tilstand med behov for øyeblikkelig innleggelse på sykehus for operasjon.
Epiduralblødninger kan være en svært alvorlig tilstand med behov for øyeblikkelig innleggelse på sykehus for operasjon.

Epiduralblødning

Epiduralblødning er en blødning mellom kraniet og den ytterste hjernehinnen. Tilstanden kan oppstå ved hodeskader. Forløpet varierer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nevrokirurgi/epiduralblodning/ 

Hva er epiduralblødning?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Epiduralblødning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Liebeskind DS. Epidural hematoma. Medscape, last updated Jan 09, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. McBride W. Intracranial epidural hematoma in adults. UpToDate, last updated May 03, 2022. UpToDate 
  3. Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, et al. Surgical management of acute epidural hematomas. Neurosurgery 2006; 58:S7. PubMed 
  4. Talbott JF, Gean A, Yuh EL, Stiver SI. Calvarial fracture patterns on CT imaging predict risk of a delayed epidural hematoma following decompressive craniectomy for traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2014; 35:1930. PubMed 
  5. Huisman TA, Tschirch FT. Epidural hematoma in children: Do cranial sutures act as a barrier?. J Neuroradiol 2008; 36: 93-7. PubMed 
  6. Ganz JC. The lucid interval associated with epidural bleeding: evolving understanding. J Neurosurg 2013; 118:739. PubMed 
  7. Heit JJ, Iv M, Wintermark M. Imaging of Intracranial Hemorrhage. J Stroke 2017; 19:11. PubMed 
  8. De Souza M, Moncure M, Lansford T, Albaugh G, Tarnoff M, Goodman M, et al. Nonoperative management of epidural hematomas and subdural hematomas: is it safe in lesions measuring one centimeter or less?. J Trauma. 2007 Aug. 63(2):370-2.
  9. Nelson JA. Local skull trephination before transfer is associated with favorable outcomes in cerebral herniation from epidural hematoma. Acad Emerg Med 2011; 18:78. PubMed