Hopp til hovedinnhold

Hydrocefalus

Vannhode (hydrocefalus) er en tilstand med for mye hjernevæske i hjernen. Vanligvis sirkulerer væsken ut av hjernen og ned rundt ryggmargen. Noen ganger hindres dreneringen fra hjerneventriklene, da oppstår hydrocefalus.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/hydrocefalus/ 

Hva er hydrocefalus?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hydrocefalus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rekate HL. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. Semin Pediatr Neurol. 2009 Mar. 16(1):9-15.
  2. Haridas A, Tomita T. Hydrocephalus in children: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 10, 2022. UpToDate 
  3. Jeng S, Gupta N, Wrensch M et al. Prevalence of congenital hydrocephalus in California, 1991-2000. Pediatr Neurol 2011; 45: 67-71. pmid:21763944 PubMed 
  4. Nelson SL. Hydrocephalus. Medscape, last updated Jun 04, 2018. emedicine.medscape.com 
  5. Graff-Radford NR. Normal pressure hydrocephalus. UpToDate, last updated Feb 11, 2020. UpToDate 
  6. Haridas A, Tomita T. Hydrocephalus in children: Management and prognosis. UpToDate, last updated Mar 10, 2022. UpToDate 
  7. Hamilton MG. Treatment of hydrocephalus in adults. Semin Pediatr Neurol. 2009 Mar. 16(1):34-41.
  8. Vogel TW, Bahuleyan B, Robinson S, Cohen AR. The role of endoscopic third ventriculostomy in the treatment of hydrocephalus. J Neurosurg Pediatr. 2013 Jul. 12(1):54-61.
  9. Tiller C, Myhrvold S, Lundar T. Nevrokirurgisk shuntbehandling av barn med hydrocephalus Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1298 - 302 PubMed