Hopp til hovedinnhold
Aldring øker risikoen for Parkinsons sykdom. Både miljø- og arvelige faktorer ser ut til å være en medvirkende årsak. Man ser noe økt forekomst hos personer som har nære slektninger med Parkinsons sykdom.
Aldring øker risikoen for Parkinsons sykdom. Både miljø- og arvelige faktorer ser ut til å være en medvirkende årsak. Man ser noe økt forekomst hos personer som har nære slektninger med Parkinsons sykdom.

Hva er årsaken til Parkinsons sykdom?

Vi vet at Parkinsons sykdom skyldes mangel på nervesignalstoffet dopamin i hjernen. Årsaken er at nerveceller i et bestemt område av hjernen dør eller svekkes. Det er ukjent hvorfor dette skjer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/parkinson/parkinson-arsaker/ 

Hjerneceller og dopamin

Hvorfor dør nevronene?

Parkinsons sykdom versus parkinsonisme

Vil du vite mer?