Hopp til hovedinnhold

Isjias, prolaps i korsryggen

Prolaps (isjias) skyldes at en mellomvirvelskive i ryggen sprekker og innholdet i skiven tyter ut og presser på en nerve. Det gir utstrålende smerter nedover i beinet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/rygg-og-nakke-sykdommer/isjias-prolaps/ 

Hva er rotsmerter ved prolaps?

Årsaker

Diagnostikk

Bildeundersøkelser

Behandling

Konservativ behandling

Operasjon

Etter operasjonen

Hvordan er langtidsutsiktene?

Vil du vite mer?

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lumbale rotaffeksjoner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hsu PS, Armon C, Levin K. Acute lumbosacral radiculopathy: Pathophysiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated May 31, 2017. UpToDate 
 2. Ihlebæk C, Brage S, Natvig B, Bruusgaard D. Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2365-8 . doi:10.4045/tidsskr.09.0802 DOI 
 3. Vroomen PC, de Krom MC, Wilmink JK, et al. Diagnostic value of history and physical examination in patients suspected of lumbosacral nerve root compression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72: 630-4. PubMed 
 4. Benjaminsen E, Salvesen R. En 28 år gammel kvinne med nyoppstått urininkontinens. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 438-9. PubMed 
 5. Lavy C, James A, Wilson-MacDonald J, Fairbank J. Cauda equina syndrome. BMJ 2009; 338: b936. BMJ (DOI) 
 6. Mygland Å. Isjias og cauda equina syndromet. NEL Nevrologi. Sist revidert 31.10.2017. Siden besøkt 17.12.2020. nevrologi.legehandboka.no
 7. Al Nezari NH, Schneiders AG, Hendrick PA. Neurological examination of the peripheral nervous system to diagnose lumbar spinal disc herniation with suspected radiculopathy: a systematic review and meta-analysis. Spine J 2013 Jun;13(6):657-74. doi: 10.1016/j.spinee.2013.02.007. DOI 
 8. Valen B, Rolfsen LC. Cauda equina-syndromet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 643-4. PubMed 
 9. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no 
 10. Dullerud R. Bildediagnostikk ved lumbago og isjias. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1778-81. PubMed 
 11. el Barzouhi A, Vleggeert-Lankamp CL, Lycklama a Nijeholt GJ, et al. Magnetic resonance imaging in follow-up assessment of sciatica. N Engl J Med 2013 Mar 14;368(11):999-1007. doi: 10.1056/NEJMoa1209250. DOI 
 12. Magnæs B. Kirurgisk behandling ved lidelser i korsryggen. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1773-7. PubMed 
 13. Schoenfeld AJ, Weiner BK. Treatment of lumbar disc herniation: evidence-based practice. Int J Gen Med 2010;3:209-214. PubMed 
 14. Clark R, Weber RP, Kahwati L. Surgical Management of Lumbar Radiculopathy: a Systematic Review. J Gen Intern Med 2019. s11606-019-05476-8. pmid:31713029 PubMed 
 15. van den Hout WB, Peul WC, Koes BW et al,. Prolonged conservative care versus early surgery in patients with sciatica from lumbar disc herniation: cost utility analysis alongside a randomised controlled trial . BMJ 2008; 336: 1351-4. PubMed 
 16. Bailey CS, Rasoulinejad P, Taylor D, et al. Surgery versus Conservative Care for Persistent Sciatica Lasting 4 to 12 Months. N Engl J Med 2020; 382:1093-1102. www.nejm.org 
 17. Schoenfeld AJ, Kang JD. Decision Making for Treatment of Persistent Sciatica. N Engl J Med 2020; 382:1161-1162. www.nejm.org 
 18. Bailey C, Glennie A, Rasoulinejad P, et al. Discectomy Compared with Standardized Nonoperative Care for Chronic Sciatica Due to a Lumbar Disc Herniation A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial with 2-Year Follow-up. J Bone Joint Surg Am 2021.
 19. Suri P, Hunter DJ, Jouve C, et al. Nonsurgical treatment of lumbar disk herniation: are outcomes different in older adults. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 423-9. PubMed 
 20. Skouen JS. Isjias - kompresjon og inflammasjon av nerveroten?. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 316-8. PubMed 
 21. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 6. Art. No.: CD007612. DOI: 10.1002/14651858.CD007612.pub2. DOI 
 22. Lewis RA, Williams NH, Sutton AJ et al. Comparative clinical effectiveness of management strategies for sciatica: systematic review and network meta-analyses. Spine J 2015; 15(6): 1461-77. pmid:24412033 PubMed 
 23. Magnæs B, Kjønniksen I, Dullerud R, et al. Metodevurdering av behandling ved lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon.. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 718-20. PubMed 
 24. Rasmussen-Barr E, Held U, Grooten WJ, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for sciatica. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 15;10:CD012382. Epub ahead of print. pmid: 27743405 PubMed 
 25. Goldberg H, Firtch W, Tyburski M, et al. Oral steroids for acute radiculopathy due to a herniated lumbar disk. A randomized clinical trial. JAMA 2015; 313: 1915-23. doi:10.1001/jama.2015.4468 DOI 
 26. Mathieson S, Maher CG, McLachlan AJ, et al. Trial of pregabalin for acute and chronic sciatica. N Engl J Med 2017 Mar 23; 376:1111. PMID: 28328324 PubMed 
 27. Iversen T, Solberg TK, Rommner B, et al. Effect of caudal epidural steroid or saline injection in chronic lumbar radiculopathy; multicentre, blinded, randomised controlled trial. BMJ 2011; 343: d5278. BMJ (DOI) 
 28. Chou R, Hashimoto R, Friedly J, et al. Epidural corticosteroid injections for radiculopathy and spinal stenosis: A systematic review. Ann Intern Med 2015. doi:10.7326/M15-0934 DOI 
 29. Bhatia A, Flamer D, Shah PS. Perineural steroids for trauma and compression-related peripheral neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth. 2015. pmid:25744141 PubMed 
 30. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, et al, for the Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group. Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica. N Engl J Med 2007; 356: 2245-56. New England Journal of Medicine 
 31. Gibson JNA, Waddell G. Surgical interventions for lumbar disc prolapse. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2007. The Cochrane Library 
 32. Valen B, Rolfsen LC. Komplikasjoner ved isjiaskirurgi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 640-1. PubMed 
 33. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, Brand R, Eekhof JA, Tans JTJ, et al. Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica. N Engl J Med 2007; 356: 2245-56. New England Journal of Medicine 
 34. Pearson A, Blood E, Frymoyer J, Herkowitz H, Abdu W, Woodward R, et al. SPORT intervertebral disc herniation: does back pain improve with surgery? In: Proceedings of 34th meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine, Hong Kong, 10-14 June 2007:13. www.issls.org.
 35. Ahlburg P, Duel P, Spangsberg NLH, Albeck MJ. Operation for lumbal diskusprolaps uden hospitalsindlæggelse. Ugeskr Læger 2005; 167: 1852-5. PubMed 
 36. Oosterhuis T, Costa LO, Maher CG, et al. Rehabilitation after lumbar disc surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 14;3:CD003007. PMID: 24627325. PubMed 
 37. Wegner I, Widyahening IS, van Tulder MW, et al. Traction for low-back pain with or without sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8: CD003010. doi:23959683 The Cochrane Library 
 38. Santilli V, Beghi E, Finucci S. Chiropractic manipulation in the treatment of acute back pain and sciatica with disc protrusion: a randomized double-blind clinical trial of active and simulated spinal manipulations. Spine J 2006; 6: 131-7. PubMed 
 39. Kreiner DS, Hwang SW, Easa JE, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy. Spine J 2014; 14:180. PubMed 
 40. Valen B, Rolfsen L. Kvalitetssikring av ryggkirurgi. Oppfølging av 350 isjiasopererte pasientar etter 2-16 år ved bruk av overlevingsanalyse. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2136-9. PubMed 
 41. Graver V, Haaland AK, Loeb M, Magnæs B. 7-year follow-up after lumbar disc surgery. Results and predictors of outcome. Br J Neurosurg 1999; (in press).