Hopp til hovedinnhold
Ryggmargsskader oppstår som regel etter en ulykke. Ofte er den skadde bevisstløs.
Ryggmargsskader oppstår som regel etter en ulykke. Ofte er den skadde bevisstløs.

Ryggmargsskade

En ryggmargsskade er en alvorlig hendelse og kan medføre lammelser i de delene av kroppen som befinner seg nedenfor skadestedet i ryggen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ryggmargsskade/ryggmargsskade/ 

Ryggmargen

Sykehistorie og funn, akutt

Forflytning av den skadede

Vurdering av skadeomfang

Konsekvenser av tverrsnittsskade

Kort om behandlingen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ryggmargsskade. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE5, Rekand T. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Norway in 2012-2016: a registry-based cross-sectional study. Spinal Cord 2018; 57: 331-8. pmid:30573770 PubMed 
 2. Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR). Årsrapport 2018. Nettside besøkt 20.03.20. stolav.no 
 3. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE, Rekand T. Non-traumatic spinal cord injury in Norway 2012-2016: analysis from a national registry and comparison with traumatic spinal cord injury. Spinal Cord 2019; 57: 324-30. pmid:30552411 PubMed 
 4. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om ryggmargskade for helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no 
 5. Hagen EM, Faerestrand S, Hoff JM, Rekand T, Gronning M. Cardiovascular and urological dysfunction in spinal cord injury. Acta Neurol Scand Suppl 2011; 191: 71-8. pmid:21711260 PubMed 
 6. Hagen EM, Rekand T, Grønning, Færestramd S. Cardiovascular compliccations of spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:1115-20 . pmid:22614315 PubMed 
 7. Tollefsen E , Fondenes O . Respiratoriske komplikasjoner ved ryggmargsskader. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 1111-4. doi:10.4045/tidsskr.10.0922 DOI 
 8. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om lungefunkajon for deg med ryggmargsskade. Målgruppe: brukere og helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no 
 9. Sigurdsen E, Tørhaug T. Ryggmargsskade og tarmfunksjon. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:1107-10. doi:10.4045/tidsskr.10.0928 DOI 
 10. Hoff JM, Bjerke LW, Gravem PE, Hagen EM,Rekand T. Pressure ulcers after spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:838-9. doi:10.4045/tidsskr.10.0878 DOI 
 11. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell. Målgruppe : helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no 
 12. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade. Målgruppe: pasienter, brukere og pårørende. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no 
 13. Taule T. Bergfjord K, Holsvik EE, et al. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord 2013; 51: 273-7. pmid:23295471 PubMed 
 14. LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde/Norges Handikapforbund: ABC om smerter og spastisitet og ryggmargsskade for helsepersonell. Nettside besøkt 20.03.20. www.lars.no 
 15. Hagen EM, Rekand T. Management of Neuropthic pain associated with spinal cord injury. Pain Ther 2015; 4:51-65. pmid:25744501 PubMed 
 16. Rekand T, Hagen EM, Grønning M. Spasticity following spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 970-3. pmid:22562332 PubMed 
 17. Rekand T, Hagen EM, Grønning M. Chronic pain following spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:974-9. pmid:22562333 PubMed 
 18. Gedde MH, Lilleberg HS, Aβmus J, Gilhus NE, Rekand T. Traumatic vs non-traumatic spinal cord injury: A comparison of primary rehabilitation outcomes and complications during hospitalization. J Spinal Cord Med 2019; 42:695-701. pmid:30943115 PubMed 
 19. AlHuifu F, Krzak J, Hanke T, Vogel LC. Predictors of functional outcomes in adults with traumatic spinal cord injury following inpatient rehabilitation: A systematic review. J Spinal Cord Med 2017; 40: 282-294. pmid:27852160 PubMed