Hopp til hovedinnhold
Hjernemetastaser fører til økt trykk i hjernen. Dette gir symptomer som hodepine, kvalme, oppkast, tretthet og slapphet.
Hjernemetastaser fører til økt trykk i hjernen. Dette gir symptomer som hodepine, kvalme, oppkast, tretthet og slapphet.

Kreftspredning til hjernen, hjernemetastaser

Hjernemetastaser er kreftspredning til hjernen. Oftest skjer slik spredning fra lungekreft, brystkreft, føflekkskreft, nyrekreft og tykktarms-/endetarmskreft.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/nervesystemet-kreft/hjernemetastaser/ 

Hva er hjernemetastaser?

Årsak

Symptomer og tegn

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hjernemetastaser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Moen Taule E, Schipmann-Miletic S, Thorsen F, et al. Hjernemetastasar – diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Legeforen, publisert 10. oktober 2022. Doi: 10.4045/tidsskr.21.0809 DOI 
 2. Mitchell DK, Kwon HJ, Kubica PA, Huff WX, O'Regan R, Dey M. Brain metastases: An update on the multi-disciplinary approach of clinical management. Neurochirurgie. 2022;68(1):69-85. PubMed 
 3. Meling TR, Helseth E, Unsgård G, Nakstad PH, Wester K. Hjernemetastaser hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2179-82. PubMed 
 4. Tong E, McCullagh KL, Iv M. Advanced Imaging of Brain Metastases: From Augmenting Visualization and Improving Diagnosis to Evaluating Treatment Response. Front Neurol. 2020;11:270. Published 2020 Apr 15. PMID: 32351445 PubMed 
 5. Winther RR, Vik-Mo EO, Yri OE et al. Surgery for brain metastases - real-world prognostic factors' association with survival. Acta Oncol 2021; 60: 1161–8.
 6. Suh JH, Kotecha R, Chao ST et al. Current approaches to the management of brain metastases. Nat Rev Clin Oncol 2020; 17: 279–99. PMID: 32080373 PubMed 
 7. Hatiboglu MA, Akdur K, Sawaya R. Neurosurgical management of patients with brain metastasis. Neurosurg Rev 2020; 43: 483–95. PMID: 30058049 PubMed 
 8. Moravan MJ, Fecci PE, Anders CK et al. Current multidisciplinary management of brain metastases. Cancer 2020; 126: 1390–406. PMID: 31971613 PubMed 
 9. Fecci PE, Champion CD, Hoj J et al. The Evolving Modern Management of Brain Metastasis. Clin Cancer Res 2019; 25: 6570–80. PMID: 31213459 PubMed 
 10. Gagliardi F, De Domenico P, Snider S, et al. Role of stereotactic radiosurgery for the treatment of brain metastasis in the era of immunotherapy: A systematic review on current evidences and predicting factors. Crit Rev Oncol Hematol. 2021;165:103431. PubMed 
 11. Palmer JD, Klamer BG, Ballman KV, et al. Association of Long-term Outcomes With Stereotactic Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Resected Brain Metastasis: A Secondary Analysis of The N107C/CEC.3 (Alliance for Clinical Trials in Oncology/Canadian Cancer Trials Group) Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online October 20, 2022. PMID: 36264568 PubMed 
 12. Tsao MN, Lloyd N, Wong RK, Chow E, Rakovitch E, Laperriere N, Xu W, Sahgal A. Whole brain radiotherapy for the treatment of newly diagnosed multiple brain metastases. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18;4:CD003869. Review.PMID:22513917 PubMed 
 13. Kim IY, Jung S, Jung TY, et al. Repeat Stereotactic Radiosurgery for Recurred Metastatic Brain Tumors. J Korean Neurosurg Soc. 2018;61(5):633-639. PubMed 
 14. Mehta MP, Paleologos NA, Mikkelsen T, et al. The role of chemotherapy in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol. 2010 Jan;96(1):71-83. Epub 2009 Dec 4. Review.PMID:19960229 PubMed 
 15. Kotecha R, Gondi V, Ahluwalia MS et al. Recent advances in managing brain metastasis. F1000 Res 2018; 7: 1772. PMID: 30473769 PubMed 
 16. Enrique GV, Irving SR, Ricardo BI et al. Diagnosis and management of brain metastases: an updated review from a radiation oncology perspective. J Cancer Metastasis Treat 2019; 5: 54. PubMed 
 17. Sperduto PW, Kased N, Roberge D, et al. Summary report on the graded prognostic assessment: an accurate and facile diagnosis-specific tool to estimate survival for patients with brain metastases. J Clin Oncol. 2012;30(4):419-425. PubMed