Hopp til hovedinnhold
Mortons metatarsalgi er en sjelden tilstand. Joggere og middelaldrende kvinner som bruker feil skotøy, er blant de som er mest utsatt.
Mortons metatarsalgi er en sjelden tilstand. Joggere og middelaldrende kvinner som bruker feil skotøy, er blant de som er mest utsatt.

Mortons metatarsalgi

Mortons metatarsalgi er en fortykkelse av en nerve mellom 3. og 4. forfotsbein, metatarsene, som kan gi smerter under foten og frem i tærne. Tilstanden kan bedres med riktigere sko, eventuelt kortisonsprøyte eller kirurgi.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/mortons-metatarsalgi/ 

Hva er Mortons metatarsalgi?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Mortons metatarsalgi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Munir U, Morgan S. Morton neuroma. StatPearls, last update February 28, 2019. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 2. Needell S. Morton neuroma imaging. Medscape, last updated May 01, 2019. emedicine.medscape.com 
 3. Pastides P, El-Sallakh S, Charalambides C. Morton's neuroma: A clinical versus radiological diagnosis. Foot Ankle Surg 2012; 18:22. PubMed 
 4. Fazal MA, Khan I, Thomas C. Ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of Morton's neuroma. J Am Podiatr Med Assoc 2012; 102:184. PubMed 
 5. Pastides P, El-Sallakh S, Charalambides C. Morton's neuroma: A clinical versus radiological diagnosis. Foot Ankle Surg 2012; 18:22. PubMed 
 6. Studler U, Mengiardi B, Bode B, et al. Fibrosis and adventitious bursae in plantar fat pad of forefoot: MR imaging findings in asymptomatic volunteers and MR imaging-histologic comparison. Radiology 2008; 246:863. Radiology 
 7. Kang JH, Chen MD, Chen SC, Hsi WL. Correlations between subjective treatment responses and plantar pressure parameters of metatarsal pad treatment in metatarsalgia patients: a prospective study. BMC Musculoskelet Disord 2006; 7:95. PubMed 
 8. Jannink M, van Dijk H, Ijzerman M, et al. Effectiveness of custom-made orthopaedic shoes in the reduction of foot pain and pressure in patients with degenerative disorders of the foot. Foot Ankle Int 2006; 27:974. PubMed 
 9. Thomson CE, Beggs I, Martin DJ, et al. Methylprednisolone injections for the treatment of Morton neuroma: a patient-blinded randomized trial. J Bone Joint Surg Am 2013; 95:790. PubMed 
 10. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of forefoot pain in adults. UpToDate, last updated Mar 03, 2022. UpToDate 
 11. Callahan LR. Overview of running injuries of the lower extremity. UpToDate, last updated Apr 14, 2021. UpToDate 
 12. Akermark C, Crone H, Skoog A, et al. A prospective randomized controlled trial of plantar versus dorsal incisions for operative treatment of primary Morton`s neuroma. Foot Ankle Int 2013 Apr 5. pmid:23564425 PubMed 
 13. Hortemo GS, Finsen V. Operativ behandling av Mortons nevrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2888. PubMed