Hopp til hovedinnhold

Stiff person syndrome

Tilstanden er kjennetegnet av økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger (emosjoner). Ofte starter sykdommen med ryggstivhet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/stiff-person-syndrome/ 

Hva er stiff person syndrom?

Årsak

Symptomer

Stiff baby syndrom

Diagnosen

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Autoimmunt stivhetssyndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Moersch FP, Woltman HW. Progressive fluctuating muscular rigidity and spasm («stiff-man» syndrome): report of a case and some observations in 13 other cases. Mayo Clin Proc 1956; 31: 421-7. PubMed 
 2. Holmøy T, Horn MA, Vandvik B. En mann med stive bein og bisarr gange. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1529-30. PubMed 
 3. Rodgers-Neame NT. Stiff person syndrome. Medscape, last updated Jun 14, 2018. emedicine.medscape.com 
 4. Helfgott SM. Stiff-person syndrome. UpToDate, last updated Aug 12, 2021. UpToDate 
 5. Misra UK, Maurya PK, Kalita J, Gupta RK. Stiff limb syndrome: end of spectrum or a separate entity?. Pain Med. 2009 Apr. 10(3):594-7.
 6. Gu Urban GJ, Friedman M, Ren P, et al. Elevated Serum GAD65 and GAD65-GADA Immune Complexes in Stiff Person Syndrome. Sci Rep. 2015;5:11196. Published 2015 Jun 16. PMID: 26080009 PubMed 
 7. Levy LM, Levy-Reis I, Fujii M et al. Brain gamma-aminobutyric acid changes in stiff-person syndrome. Arch Neurol 2005; 62: 970-4. PubMed 
 8. Vedeler CA, Antoine JC, Giometto B et al. Management of paraneoplastic neurological syndromes: report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2006; 13: 682-90. PubMed 
 9. Vasconcelos OM, Dalakas MC. Stiff-person syndrome. Curr Treat Options Neurol 2003; 5: 79-90. PubMed 
 10. Dalakas MC. Stiff person syndrome: advances in pathogenesis and therapeutic interventions. Curr Treat Options Neurol. 2009 Mar. 11(2):102-10
 11. Hayashi A, Nakamagoe K, Ohkoshi N, Hoshino S, Shoji S. Double filtration plasma exchange and immunoadsorption therapy in a case of stiff-man syndrome with negative anti-GAD antibody. J Med. 1999. 30(5-6):321-7.