Hopp til hovedinnhold

Hemisymptomer

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Gelb D. The detailed neurologic examination in adults. UpToDate. Literature review current through: Apr 2022. UpToDate  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • John-Anker Zwart, lege - stipendiat, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo