Hopp til hovedinnhold

Delirium tremens (DT)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstanden kan utvikles etter særlig langvarig og kraftig alkoholbruk, hyppigst 2-4 døgn etter siste inntak
Forekomst:
Rundt 0,5 % av befolkningen og rundt 5 % av dem som har en alkoholbrukslidelse har hatt DT i løpet av livet
Symptomer:
Forstyrrelser av bevissthet og oppmerksomhet. Nedsatt kognisjon, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn/våkenhets-rytme. Taktile hallusinasjoner og synshallusinasjoner kan forekomme
Funn:
Tilskrives autonom hyperaktivitet og kan innebære takykardi, økt svetting, feber, angst, insomni og hypertensjon
Diagnostikk:
Diagnosen stilles og behandlingen følges ved instrumentet Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol revised (CIWA-Ar)
Behandling:
Behandling skal foregå i sykehus. Pasienten skal ha ro, fortrinnsvis søvn. Høye doser benzodiazepiner foretrekkes. DT kan forebygges ved aktiv bruk av benzodiazepiner ved truende delir
 1. Grover S, Ghosh A. Delirium Tremens: Assessment and Management. J Clin Exp Hepatol. 2018 Dec;8(4):460-470. Epub 2018 May 5. PMID: 30564004. PubMed  
 2. Day E, Bentham PW, Callaghan R, Kuruvilla T, George S. Thiamine for prevention and treatment of Wernicke-Korsakoff Syndrome in people who abuse alcohol. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004033. DOI: 10.1002/14651858.CD004033.pub3. DOI  
 3. Schuckit MA, Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). NEJM 2014;371: 2109-13 New England Journal of Medicine  
 4. Sørensen HJ, Holst C, Knop J, et al. Alcohol and delirium tremens: effects of average number of drinks per day and beverage type. Acta Psychiatr Scand. 2019 Jun;139(6):518-525. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30697683. PubMed  
 5. Muncie HL Jr, Yasinian Y, Oge' L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician. 2013;88(9):589-595. PubMed  
 6. Bramness J. Delirium tremens. Legemiddelhandboka, sist publisert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 7. Burns MJ. Delirium tremens. Medscape, last updated Apr 27, 2018. emedicine.medscape.com  
 8. Parker AJ, Marshall EJ, Ball DM. Diagnosis and management of alcohol use disorders. BMJ. 2008 Mar 1;336(7642):496-501. PMID: 18310004. PubMed  
 9. Hammond CJ, Niciu MJ, Drew S, Arias AJ. Anticonvulsants for the treatment of alcohol withdrawal syndrome and alcohol use disorders. CNS Drugs. 2015 Apr;29(4):293-311. PMID: 25895020 PubMed  
 10. Monte R, Rabuñal R, Casariego E, et al. Analysis of the factors determining survival of alcoholic withdrawal syndrome for patients in a general hospital. Alcohol Alcohol 2010; 45: 151-8. PubMed  
 • Jørgen G, Bramness, psykiater, seniorforsker ved FHI og professor ved UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo